Hur länge sparas avslutade fullmakter i fullmaktsregistret?

En avslutad fullmakt sparas i 12 månader efter datum för avslut, sedan tas den bort.