Hur länge har e-recept funnits i Sverige?

De allra första e-recepten skickades på 1980-talet som ett lokalt initiativ i Jönköping. E-recept började införas brett i Sverige år 2000. År 2005 ändrades lagstiftningen vilket gjorde det möjligt att spara recept elektroniskt för flera uttag.

Ökningen i användningen har skett successivt, och nu är 99 procent av alla recept i Sverige e-recept. Sverige är idag världsledande när det gäller användningen av e-recept.