Hur länge är en licens (försäljningstillstånd för icke godkänt läkemedel) giltig?

En licens är giltig i ett år om inte Läkemedelsverket har angett en
kortare tid i beslutet.