Hur länge är en licens (försäljningstillstånd för icke godkänt läkemedel) giltig?

En licens är giltig i ett år om inte Läkemedelsverket har angett en kortare tid eller mängd i licensbeslutet. En del licenser baseras på åtgång, till exempel 100 tabletter.

Läs användarhandlingen KLAS för mer information om KLAS till dig som förskrivare.