Hur länge är en fullmakt är giltig?

Från och med den 1 juni 2020 är giltighetstiden som längst fyra år. Fullmaktsgivaren väljer själv hur länge fullmakten ska vara giltig när hen registrerar den.

Fullmakten kan när som helst återkallas av antingen fullmaktsgivaren eller ombudet. Fullmakten avslutas automatiskt om fullmaktsgivaren eller ombudet avlider, eller får skyddad identitet.