Hur lång tid har ombudet på sig att samtycka till en fullmakt registrerad via Läkemedelskollen eller ett e-handelsapotek?

Ombudet har upp till 7 dagar på sig att komplettera en registrerad fullmakt med sitt samtycke. Det innebär att om fullmaktsgivaren registrerat fullmakten en måndag måste ombudet samtycka senast söndag samma vecka. Om ombudet inte lämnar sitt samtycke i tid tas den påbörjade fullmakten bort.