Hur kan vi som familjehemsföräldrar hämta ut läkemedel till barnet när det saknas fullmakt från barnets vårdnadshavare?

Kontakta ett apotek och diskutera hur ni ska lösa situationen i det aktuella fallet. Ett intyg gällande familjehemsplacering kan underlätta när ni kontaktar apoteket.