Hur kan jag som förskrivare se om det finns ett registrerat samtycke?

Om det redan finns ett registrerat samtycke för den valda patienten framgår detta med en ikon vid patientinformationen.