Hur informerar E-hälsomyndigheten om Nationella läkemedelslistan?

E-hälsomyndigheten använder flera kanaler för att informera invånare, medarbetare och beslutsfattare i hälso- och sjukvården och på apotek samt systemägare och systemleverantörer. Exempelvis används E-hälsomyndighetens webbplats och sociala medier för att berätta om Nationella läkemedelslistan.

På E-hälsomyndighetens webbplats finns utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal och personal på apotek. På webbplatsen finns också informationsmaterial som riktar sig till invånare/patienter, till hälso- och sjukvårdspersonal och till apotekspersonal. Utöver detta finns filmer, nyhetsbrev och affischer som handlar om Nationella läkemedelslistan.