Hur gör jag för att dölja uppgifter i Nationella läkemedelslistan om jag saknar e-legitimation eller av någon annan orsak inte kan logga in i Läkemedelskollen?

Om du saknar möjlighet att använda Läkemedelskollen, kan du kontakta E-hälsomyndigheten för att begära att en uppgift i Nationella läkemedelslistan spärras. Då får du hem en blankett att fylla i och skicka tillbaka till E-hälsomyndigheten. Mejla registrator@ehalsomyndigheten.se om du vill beställa en blankett. Det går också bra att ringa oss på 0771-766 200.