Hur fungerar kolumnen ”version” i inrapporteringsfilen för försäljning?

För att vi ska kunna ta emot en ny version av inrapporteringsfilen ska tas emot måste versionsnumret vara ett steg högre än i tidigare inskickad fil (gamla versionsnumret +1).
 
Om en fil innehåller försäljningsuppgifter för en viss månad kommer samtlig tidigare inrapporterad data för den månaden att ersättas med de nya försäljningsuppgifterna.