Hur fungerar högkostnadstrappan?

Upp till 1 425 kronor betalar du 100 procent av kostnaden för receptbelagda läkemedel och andra varor. Dina kostnader minskar därefter stegvis under en tolvmånadersperiod. Under denna period betalar du aldrig mer än 2 850 kronor.

När den sammanlagda läkemedelskostnaden före rabatt uppgår till 6 994 kronor har du själv betalat 2 850 kronor. Du får då frikort för resten av den innevarande tolvmånadersperioden.

Läs mer om högkostnadsskyddet