Hur får min patient information om att det finns en förfrågan om registrerat samtycke?

Det är du som förskrivare som informerar din patient om att hen har möjlighet att besvara din förfrågan om registrerat samtycke i Läkemedelskollen och att förfrågan finns tillgänglig i upp till sju dagar. Informera även om att patienten när som helst kan avsluta det registrerade samtycket. Detta görs via Läkemedelskollen. Läkemedelskollen nås via 1177.se eller lakemedelskollen.ehalsomyndigheten.se.