Vad är NGS-tjänsten?

NGS-tjänsten är en katalog som ger möjlighet att söka efter information om e‑hälsospecifikationer. I tjänsten finns i dag uppgifter (metadata) om e-hälsospecifikationerna. Från NGS-tjänsten finns länkar till själva e-hälsospecifikationen på utgivarens hemsida.

Arbetet pågår med att bedöma och utse e-hälsopecifikationer av nationellt intresse, dessa blir nationella och gemensamma, NGS:er.