Hur får vi som vårdenhet tag på vårt CFAR-nummer?

Kontakta Statistiska centralbyrån alternativt er kommun eller region.

CFAR-nummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet. Det tilldelas arbetsstället av Statistiska centralbyråns företagsregister.