Hur ändrar jag som centralrapportör e-postadress?

Kontakta E-hälsomyndighetens support på 0771‑766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se.