Jag behöver hjälpa en kund att flytta över högkostnadsuppgifter från ett gammalt till ett nytt personnummer, hur går jag till väga?

För att utföra en korrigering av högkostnadsuppgifter från ett gammalt till ett nytt personnummer fyller du i och skickar in aktuell korrigeringsblankett till oss via er apotekssupport. Har du funderingar kring hur ni i er organisation hanterar dessa ärenden vänligen vänd dig till er egna support.