Jag är detaljhandlare i en större kedja. Måste jag själv rapportera in försäljningsuppgifter?

Det beror på. Vissa större butikskedjor inom detaljhandeln har centralrapportörer som rapporterar in statistik för hela kedjan. Då behöver du inte göra det.

Om du är osäker på om en centralrapportör finns för ditt försäljningsställe, kontakta vår support på 0771‑766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se.