Jag är osäker på om jag har rapporterat in försäljningsstatistik för en viss period. Hur kan jag ta reda på det?

Om du är osäker på om du rapporterat försäljningsuppgifter för en viss period, kontakta E-hälsomyndigheten support på 0771-766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se.