Behöver vi teckna ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med E-hälsomyndigheten?

Ett PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) behöver tecknas för vissa aktörer. Det gäller apotek som behandlar personuppgifter för E-hälsomyndighetens räkning i följande fall:

Förmedling av direktåtkomst till personuppgifter ur receptregistret, läkemedelsförteckningen samt högkostnadsdatabasen åt enskilda personer som begär att få åtkomst till personuppgifter om sig själva (e-handel).

Administrering av fullmakter för registrering i E-hälsomyndighetens fullmaktsregister.