Finns det någon manual för Förskrivningskollen?

Ja, Förskrivningskollens manual hittar du på E-hälsomyndighetens webbplats.