Kan fullmakt från god man registreras i E-hälsomyndighetens fullmaktsregister?

E-hälsomyndighetens digitala fullmaktsregister innehåller inte fullmakter från god man.