Får en förvaltare teckna fullmakt för sin huvudmans räkning?

Ja, som förvaltare får du registrera fullmakt för den du är förvaltare åt, både med en vårdenhet och med en privatperson. Det går endast att göra detta via blankett. Fyll i blanketten och lämna in den på valfritt apotek. Ta med legitimation och ett intyg som bevisar att du är förvaltare åt personen. Av intyget ska det framgå att uppdraget omfattar att ”sörja för person”, det innebär att du har rätt att lämna fullmakt för apoteksärenden för din huvudmans räkning.