Det är 5 dagar sedan jag skickade in en motivering för en av mina patienter, har det fattats något beslut?

Om du skickade din motivering till ett specifikt apotek, kontrollera
att de har skapat en tillhörande licensansökan. Annars kan du
kontakta Läkemedelsverket.

Under Mina ärenden kan du följa din licensmotivering och se aktuell status.