Det är 5 dagar sedan jag skickade in en motivering för en av mina patienter, har det fattats något beslut?

Utöver att en licensmotivering ska sparas i KLAS behöver patienten eller du som förskrivare även kontakta ett apotek för att de ska skicka in ansökan till Läkemedelsverket. Under Mina ärenden i KLAS kan du följa ditt licensärende och se aktuell status.

Läs användarhandlingen KLAS för mer information om KLAS till dig som förskrivare.