Behöver jag som arbetar i vården ha patientens samtycke för att ta del av uppgifter i Nationella läkemedelslistan?

Ja, patientens samtycke krävs varje gång du vill ta del av patientens förskrivningar och uttag, förutom i undantagsfall som exempelvis nödsituationer.