Är det möjligt att förskriva teknisk sprit via Förskrivningskollen?

Ja, det är möjligt att förskriva teknisk sprit. Läs mer om detta i Förskrivningskollens användarmanual, under rubriken Hitta i förskrivnings- och uttagsinformationen – Bra att känna till