Varför behövs e-hälsospecifikationer?

En viktig förutsättning för digitalisering av vård och omsorg, är att information entydigt och att data säkert kan utbytas inom och mellan olika aktörer och system. En grund för standardiserad och strukturerad information är att använda gemensamma termer och begrepp, som finns beskrivna i e‑hälsospecifikationer.

Med ett standardiserat och strukturerat informationsutbyte kan informationen enklare återanvändas där den behövs vilket minskar risken för dubbeldokumentation och sparar tid.