NGS-tjänsten

  1. NGS-tjänsten är i full drift.

  2. NGS-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  3. NGS-tjänsten är i full drift.

  4. NGS-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  5. NGS-tjänsten är i full drift.