Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.11.

  2. Läkemedelskollen är i full drift.

  3. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som påverkar inloggning via Bank-id i Läkemedelskollen. Det kan hjälpa att ladda om sidan och försöka logga in på nytt.

  4. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som påverkar inloggning via Bank-id i Läkemedelskollen. Det kan hjälpa att ladda om sidan och försöka logga in på nytt.

  5. Just nu har leverantören av Bank-id en driftstörning som påverkar inloggning via Bank-id i Läkemedelskollen. Det kan hjälpa att ladda om sidan och försöka logga in på nytt. 

  6. Läkemedelskollen är i full drift.

  7. Just nu är Läkemedelskollen otillgänglig. Felsökning pågår. 

  8. Läkemedelskollen är i full drift.

  9. Just nu har leverantören av Bank-id en driftstörning som påverkar inloggning via Bank-id i Läkemedelskollen. 

  10. Läkemedelskollen är i full drift.