Läkemedelskollen

  1. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i Läkemedelskollen. Felsökning pågår. 

  2. Läkemedelskollen är i full drift.

  3. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  4. Läkemedelskollen är i full drift.

  5. Läkemedelskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  6. Läkemedelskollen är i full drift.

  7. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via Bank-id.

  8. Läkemedelskollen är i full drift.

  9. Läkemedelskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  10. Läkemedelskollen är i full drift.