Driftstopp

  1. Måndag den 4/9, kl 22.30 – tisdag den 5/9 00.30 utförs
    tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens Sjunet-förbindelse.

    Aktiviteten innebär driftstopp för eHälsomyndighetens alla tjänster med följden
    att det tex inte går att förskriva eller expediera e-recept för de aktörer som
    ansluter via Sjunet