vaccinationsbevis_mobil-man2.png

Covidbevis ska underlätta vid resor

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kommande kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Covidbevis beräknas öppna den 1 juli. Senast i början av augusti går det också att hämta bevis på negativt covid-19-test och bevis på tillfrisknande via tjänsten Covidbevis.


Senaste nytt

Parlamentet ger grönt ljus för EU:s digitala covidintyg

9 juni 2021. Texten ska nu officiellt antas av rådet och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Den kommer att träda i kraft omedelbart och börja tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Parlamentet ger grönt ljus för EU:s digitala covidintyg | Nyheter | Europaparlamentet

Fortsatt dialog med vårdgivare som utför/erbjuder covid-19-test för reseintyg

9 juni 2021. E-hälsomyndigheten och DIGG fortsätter dialogen med de vårdgivare som utför covid-19-test och utfärdar reseintyg.   

Fortsatt dialog med Vårdgivare som utför/erbjuder covid-19-test för reseintyg

Tidigare nyheter

20 maj 2021. Den kommande e-tjänsten Gröna beviset byter namn till Covidbevis

20 maj 2021. Överenskommelse mellan parlamentet och rådet om digitala covidintyget för EU


Fyra steg för att få ditt digitala bevis från den 1 juli

Här är de olika stegen innan du kan ha ditt digitala bevis i din mobil, dator eller surfplatta.

  1. Vaccinera dig. Inom sju dagar rapporteras vaccinationen in till Nationella vaccinationsregistret.
  2. Logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se (öppnar 1 juli)
  3. Hämta, skriv ut eller spara ditt vaccinationsbevis. Du kan också få det skickat till din digitala brevlåda
  4. Redo att användas. Kom ihåg att undersöka vilka regler som gäller för ditt resmål

Det tar ett antal dagar (högst sju dagar) efter vaccinering innan du kan hämta ut ditt vaccinationsbevis. Det beror på att den som utfört vaccineringen ska hinna lägga in uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret


Underlättar resor i Europa

Digitala covidbevis ska underlätta resor inom Europa under coronapandemin eftersom de är utformade på samma sätt inom hela EU.

Med ett digitalt Covidbevis ska du enkelt kunna visa att du har:

  • vaccinerats mot covid-19
  • har testats negativt, eller
  • har tillfrisknat från covid-19 (det vill säga har testat positivt, inte antikroppstest)

Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

E-hälsomyndigheten ansvarar för e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevis. Myndigheten planerar att öppna e-tjänsten Covidbevis den 1 juli.  E-tjänsten bygger på den kommande EU-förordningen om EU:s digitala covidbevis.

Från starten ingår endast bevis på vaccination mot covid-19 i e-tjänsten Covidbevis. Inom sju dagar efter din vaccination ska den vara inrapporterad till Nationella vaccinationsregistret, och du kan då hämta ditt Covidbevis. Du behöver ha en svensk e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.

Den som saknar, eller inte kan använda, en e-legitimation och vill ha ett vaccinationsbevis kommer istället för att använda e-tjänsten kunna få sitt Covidbevis på vaccination hemskickat på papper till sin folkbokföringsadress.

Från den 1 juli kan man ansöka hos E‑hälsomyndigheten – en blankett för samtycke kommer att finnas på E‑hälsomyndighetens webbplats den 1 juli.

Vissa länder kan tillåta inresa efter endast en dos eller spruta. Utrikesdepartementet (UD) har uppdaterad information om vilka regler som gäller för resor till olika länder. Du hittar länkar till informationen här intill.

Vad innehåller bevis på vaccination?

Ditt vaccinationsbevis innehåller:

  • ditt namn och födelsedatum utfärdandedatum,
  • information om ditt vaccin och när du fick det
  • unikt certifikat-id

Uppgifter om vaccinationer rapporteras till Nationella vaccinationsregistret (NVR) och sparas hos Folkhälsomyndigheten.

Tänk på att det tar ett antal dagar (max sju dagar) efter vaccinering innan du kan hämta ut ditt vaccinationsbevis. Det beror på att den som utfört vaccineringen ska hinna lägga in uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret.

Fortsatt utveckling av Covidbevis

I den första versionen av Covidbevis ingår enbart ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. E-hälsomyndigheten arbetar för att även ett bevis på negativt covid‑19‑test och ett bevis på tillfrisknande ska ingå.