Nyheter

 1. Bodil Lidström talar om äldres hälsa och digitalisering på KTH

  Vår medarbetare Bodil Lidström, som nyligen utsågs till Årets apotekare av Sveriges farmaceuter, medverkar som talare på KTHs workshop Frontiers in Life Science Technology - technologies for ageing and well-being. Bodil talar om möjligheter och utmaningar för äldre i den digitala världen.

 2. Redovisning av uppdrag kring vår statistikverksamhet

  eHälsomyndigheten ska enligt regleringsbrevet för 2015 redovisa en lägesrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2015. Återrapporteringen avser förslagen i rapporten ”En översyn av svensk läkemedelsstatistik”, samt annat utvecklingsarbete kring vår läkemedelsstatistik.

 3. Tydligare identitet för eHälsomyndigheten

  ​Med två år på nacken är eHälsomyndigheten i full färd med att bygga upp sin verksamhet. En del i arbetet är att tydliggöra myndighetens roll och ansvar, till exempel i form av mission, vision och värdeord, och att låta dessa komma till utryck i den visuella identiteten.

 4. eHälsomyndigheten förstärker pressarbetet

  Erika Burlin Hellman är ny pressansvarig på eHälsomyndigheten. Erika har lång erfarenhet av hälsokommunikation och medierelationer, och kommer närmast från Apotek Hjärtat.

 5. 23 myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  ​Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. eHälsomyndigheten deltar i initiativet som 23 samhällsaktörer står bakom.

 6. Tomas Lithner tar över Hälsa för mig efter Eva Leach Elfgren

  ​Enligt planen ska de tekniska förutsättningarna för det personliga hälsokontot Hälsa för mig finnas på plats i början av 2016. Utvecklingen går då in i nästa fas, etableringsfasen, där plattformen öppnas upp för samarbeten med tredjepartsutvecklare. I samband med det övergår ansvaret för Hälsa för mig till Tomas Lithner, avdelningschef på eHälsomyndigheten.

 7. Pressinbjudan till seminarium i Almedalen: E-hälsa ett verktyg för jämlik vård

  ​En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Hur kan vårdmyndigheter samverka med kommuner och landsting för att använda e-hälsa som ett verktyg för en jämlik vård? Var står vi idag och vad vill vi åstadkomma? Detta kommer vi att diskutera med folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och flera berörda myndighetschefer.

 8. Etableringen av personliga hälsokonton påbörjas - eHälsomyndigheten har tecknat avtal med Capgemini

  eHälsomyndigheten har fått i uppdrag att tillhandahålla en elektronisk tjänst som ger invånarna möjlighet att i ett personligt hälsokonto kostnadsfritt lagra uppgifter om sin hälsa. Tjänsten kommer att kallas HälsaFörMig. Den tekniska plattformen för tjänsten är upphandlad; idag har avtal tecknats med vinnande leverantör, Capgemini Sverige AB, och etableringen kan börja inom kort.

 9. eHälsomyndigheten förstärker ledningen med ny CIO och HR-chef

  ​eHälsomyndigheten har rekryterat två ledande befattningshavare: Fredrik Frimodig blir ny CIO och Ann-Charlotte Francis HR-chef.

 10. Läkemedelsstatistiken i Sverige håller hög kvalitet

  ​eHälsomyndigheten har genomfört en översyn av den nationella läkemedelsstatistiken. Slutsatsen är att den håller en mycket god kvalitet – till nytta för bl.a. yrkesverksamma och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.