Nyheter

  1. Läkemedelsstatistiken i Sverige håller hög kvalitet

    ​eHälsomyndigheten har genomfört en översyn av den nationella läkemedelsstatistiken. Slutsatsen är att den håller en mycket god kvalitet – till nytta för bl.a. yrkesverksamma och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

  2. E-hälsomyndigheten – ny myndighet på plats

    Pressmeddelande från Socialdepartementet om den nya eHälsomyndigheten.