Nyheter

 1. ​Detaljhandel med läkemedel 2015

  eHälsomyndigheten har publicerat sin årsrapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige under 2015. Den visar att kostnadsökningen för läkemedel som inleddes 2014 tydligt accentuerades under förra året. Gränsen fyrtio miljarder kronor för läkemedel till människor passerades. Säkerligen har nya innovativa läkemedel, mot till exempel hepatit C, bidragit till kostnadsutvecklingen.

 2. E-recept över gränserna kan bli verklighet i hela Europa till 2020

  eHälsomyndigheten har för svensk räkning lämnat in en ansökan om finansiering för e-hälsa inom EU-kommissionens infrastruktursatsning Connecting Europe Facility (CEF). Utöver Sverige har totalt 20 andra länder ansökt om att delta i programmet. Detta är ett första steg – fler länder kan komma att ansluta vid ett senare skede. Syftet är att förverkliga tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept under perioden 2017-2020.

 3. Ny webbplats och e-tjänst lanseras

  Den 17 maj lanserar eHälsomyndigheten en ny webbplats och en helt ny e-tjänst, Läkemedelskollen. Du kommer att mötas av nytt utseende och aktualiserat innehåll när du klickar in på ehalsomyndigheten.se med mobil, platta eller skärm.

 4. Carl Jarnling är ny enhetschef för Invånartjänster

  eHälsomyndigheten har rekryterat Carl Jarnling som chef för den nya enheten Invånartjänster med ansvar för Hälsa för mig och Läkemedelskollen, två nya e-tjänster riktade mot invånare. Carl Jarnling har lång erfarenhet från utveckling av digitala invånar- och patienttjänster, såväl inom offentlig som privat sektor.

 5. eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

  eHälsomyndigheten tar i höst över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation. I november införs ett nytt system med namnet Liiv.

 6. E-recepttjänsterna åter tillgängliga

  Det går nu att expediera e-recept. Samtliga eHälsomyndighetens tjänster är tillgängliga.

 7. Helene Richardsson är ny affärsutvecklare för Hälsa för mig

  Hälsa för mig – det personliga hälsokontot – ska lanseras under 2016. Helene Richardsson är ny affärsutvecklare på eHälsomyndigheten för Hälsa för mig. Utmaningen är att kombinera affärsmässighet med nytta för Sveriges invånare.

 8. ​Så blir e-hälsovisionen verkstad – eHälsomyndigheten på Vitalis

  eHälsomyndigheten medverkar på Vitalis på Svenska mässan i Göteborg den 5-7 april 2016. Vi deltar med flera föreläsningar i konferensprogrammet, till exempel i ett samtal om det fortsatta e-hälsoarbetet samt ett föredrag om Hälsa för mig. Vi erbjuder också ett intressant program i vår monter (B05:21) tillsammans med flera andra myndigheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL). ​

 9. Ökad digital samverkan när eSam växer

  eHälsomyndigheten är ny medlem i eSam, e-samverkansprogrammet. Med hjälp av digitala lösningar vill eSam göra vardagen enklare, öppnare och effektivare för privatpersoner och företag. Genom eSam stärker eHälsomyndigheten sin position som en samlande och ledande kraft inom e-hälsa.

 10. Intervju om e-hälsa på arabiska

  E-hälsa är ett intressant ämne som berör många. Lyssna på intervjun med eHälsomyndighetens Raste Al-Talabani som sänds den 25 mars.