Nyheter

 1. Nytt digitalt stöd hjälper hälso- och sjukvården samt socialtjänsten att förstå lagen

  ​En ny utbildning om digital verksamhetsutveckling i vården lanseras nu på https://div.socialstyrelsen.se. Där har Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten bland annat tagit fram ett batteri med klargörande frågor och svar som rör journalföring och dokumentation – ett digitalt pedagogiskt stöd.

 2. ​eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

  eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation från Läkemedelsverket. eHälsomyndigheten kommer 21 november 2016 att öppna LiiV (Leverantörernas information i VARA) för att samla in den information som idag hanteras i NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel).

 3. ​eHälsomyndigheten ska göra e-hälsovisionen känd

  eHälsomyndighetens regleringsbrev har uppdaterats med ett nytt uppdrag. Vi ska med utgångspunkt i den nya e-hälsovisionen genomföra olika kommunikationsinsatser för att sprida kännedom om visionen och dess innebörd. E-hälsovisionen är en överenskommelse mellan regeringen och SKL från mars i år som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025.

 4. Kostnadsfria läkemedel för barn från 1 januari 2016

  Riksdagen har beslutat att barn under 18 år från 1 januari 2016 erbjuds kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Syftet är att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper.