Nyheter

  1. ​eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

    eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation från Läkemedelsverket. eHälsomyndigheten kommer 21 november 2016 att öppna LiiV (Leverantörernas information i VARA) för att samla in den information som idag hanteras i NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel).

  2. ​eHälsomyndigheten ska göra e-hälsovisionen känd

    eHälsomyndighetens regleringsbrev har uppdaterats med ett nytt uppdrag. Vi ska med utgångspunkt i den nya e-hälsovisionen genomföra olika kommunikationsinsatser för att sprida kännedom om visionen och dess innebörd. E-hälsovisionen är en överenskommelse mellan regeringen och SKL från mars i år som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025.

  3. Kostnadsfria läkemedel för barn från 1 januari 2016

    Riksdagen har beslutat att barn under 18 år från 1 januari 2016 erbjuds kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Syftet är att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper.