Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

När du förskriver handelsvaror ska du ange varunummer, eftersom handelsvaror saknar NPL-id.

Detta beror troligtvis på att du inte har Javascript aktiverat i din webbläsare. Aktivera Javascript i din webbläsares inställningar.
 
Hos activatejavascript.org finns en instruktion om hur du aktiverar Javascript för olika webbläsare.

Om du rapporterat försäljningsuppgifter via fil ska du få en kvittens till den e-postadress du angav vid rapporteringstillfället. Kolla till att börja med i mappen skräppost (”spam”) i ditt e-postprogram för att se om kvittensmejlet hamnat där.

Om du inte får något kvittensmejl inom 8 timmar efter inrapporteringen, kontakta E-hälsomyndighetens support på 0771-766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se.

Kvittensnumret är inte nödvändigt att spara, men gör det gärna ändå eftersom det underlättar om du har frågor om de försäljningsdata du rapporterat.

Om du är detaljhandlare och har rapporterat via webbformulär, spara gärna ned kvittensen som PDF. Det kan du göra i sista steget i inrapporteringen. PDF-filen innehåller information om vilka produkter du har inrapporterat.

Om du rapporterat via fil så kan du ändra felaktigheterna i filen och sedan öka versionsnummer med ett på samtliga rader i filen. Skicka därefter in filen igen.
 
Om en fil innehåller försäljningsuppgifter för en viss månad kommer samtlig tidigare inrapporterad data för den månaden att ersättas med de nya försäljningsuppgifterna.

För att vi ska kunna ta emot en ny version av inrapporteringsfilen ska tas emot måste versionsnumret vara ett steg högre än i tidigare inskickad fil (gamla versionsnumret +1).
 
Om en fil innehåller försäljningsuppgifter för en viss månad kommer samtlig tidigare inrapporterad data för den månaden att ersättas med de nya försäljningsuppgifterna.

En fil med försäljningsuppgifter kan skickas till eHälsomyndigheten via programmet CURL. Detta möjliggör automatisk rapportering från system till system. CURL-klient kan hämtas från curl.haxx.se. Klienten måste stödja SSL.
 
Kontakta E-hälsomyndigheten för att få veta hur CURL-anropet ska se ut för att ladda upp filer.

Om du har programmet Anteckningar (Notepad) kan du använda det.

  1. Använd vår ”Exempelfil i txt-format” som finns på vår sida för att rapportera försäljning för detaljhandlare.
  2. Högerklicka på fillänken och spara ner filen på din dator. Öppna filen (den bör öppnas automatiskt i Anteckningar, annars kan du öppna den via programmet).
  3. Ändra innehållet i filen och ange istället dina försäljningsuppgifter.
  4. Spara sedan om filen på din dator.

  1. Använd vår ”Exempelfil i txt-format” som mall. Den finns på vår sida för att rapportera försäljning för detaljhandlare. Högerklicka på fillänken och spara ner filen på din dator.
  2. Starta Excel och välj Öppna - välj exempelfilen.
  3. Ändra innehållet i filen och ange istället dina försäljningsuppgifter.
  4. Spara sedan om filen på din dator.

Om du är detaljhandlare, använd vår beskrivning av fil för detaljhandlare.

Om du är partihandlare, använd vår beskrivning av fil för partihandlare.

Om du inte har tillgång till internet och därmed inte kan rapportera in försäljningsuppgifter digitalt, kontakta E-hälsomyndighetens servicedesk via telefonnummer 0771-766 200.

Om du är detaljhandlare kan du rapportera via webbformulär eller genom att ladda upp en fil med försäljningsuppgifter. Läs mer på sidan för detaljhandel.

Om du är partihandlare kan du rapportera genom att ladda upp en fil med försäljningsuppgifter på vår webbplats.

Om du inte har tillgång till dator eller internet, kontakta E-hälsomyndighetens servicedesk via telefonnummer 0771-766 200.

Om du är osäker på om du rapporterat försäljningsuppgifter för en viss period, kontakta E-hälsomyndigheten support på 0771-766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se.

OTC betyder Over The Counter. OTC-läkemedel är vissa receptfria läkemedel som är tillåtna för försäljning utanför apotek, till exempel värktabletter som kan säljas i mataffärer.

En lista över vilka receptfria läkemedel som är tillåtna för försäljning utanför apotek hittar du på Läkemedelsverkets webbplats.

Om du slutar sälja läkemedel ska du avanmäla dig hos Läkemedelsverket via deras formulär. Läs mer om avanmälan på Läkemedelsverkets webbplats.

Avanmälda försäljningsställen listas på Läkemedelsverkets webbplats

GLN-kod (Global Location Number) är en 13-siffrig unik identifikationskod av ett företag eller en fakturamottagare.

GLN-koden ger en unik identitet till ett företag, en funktion inom ett företag eller en fysisk plats. Tack vare GLN-koden har till exempel en köpares leveransadress samma identitet hos alla köparens leverantörer. GLN-koden ersätter därmed leveransadresserna i det elektroniska systemet.

Du kan läsa mer om GLN-koder på GS1:s webbplats.

Om du inte kommer ihåg din GLN-kod, kontakta E-hälsomyndighetens support på 0771-766 200 eller mejla registrator@ehalsomyndigheten.se.

Ett kvartal bakåt.

Om du inte har rapporterat in försäljningsuppgifter ska du göra det i efterhand. Vi behöver all data som gäller det senaste kvartalet.

Observera att om du rapporterar via fil och tidigare har skickat in en fil för kvartalet måste du ändra version på alla rader. Uppgifter som du tidigare lämnat in skrivs över.

För att få sälja receptfria läkemedel ska du anmäla dig via ett anmälningsformulär på Läkemedelsverket webbplats.

Läs mer om att sälja receptfria läkemedel.

Ja, alla som säljer receptfria läkemedel ska enligt lag rapportera försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten.

Regler och vägledning för läkemedelsförsäljning på Läkemedelsverkets webbplats.

Vissa större butikskedjor har centralrapportörer som rapporterar in statistik för hela kedjan.