Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Vaccinationsdoser som du har fått utomlands registreras inte i Nationella vaccinationsregistret i Sverige. Du kan däremot få ett vaccinationsbevis utställt utifrån dokumentation om din vaccinering, förutsatt att du uppfyller kraven.

Vaccinationsbevis om du blivit vaccinerad i tredje land.

Du som har vaccinerats i ett land utanför EU/EES kan vända dig till ett av Statens servicecenters utvalda servicekontor. De kontrollerar dokumentationen för vaccinationer utförda i tredje land.

Tänk på att det finns flera villkor som behöver vara uppfyllda.

  • Du ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner.

EU-godkända vaccin (Läkemedelsverkets webbplats) 

WHO:s lista över nödgodkända vaccin (WHO:s webbplats)

  • Du ska ha fått den senaste vaccinationen i en serie i tredjeland och kunna visa upp identitetshandling och originalhandlingar om de vaccinationer som du har fått.

För att kunna få ett svenskt vaccinationsbevis behöver du vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost.

Villkor för att få hjälp med vaccinationsbevis på Statens servicecenter

Bedömningen är att efterfrågan är som störst på dessa orter. Om vi ser att behovet ökar så kan det bli aktuellt att erbjuda tjänsten på fler servicekontor och orter. Adresser till kontoren.

Som vårdnadshavare kan du begära vaccinationsbevis för ditt barn som är under 18 år. Vaccinationsbeviset skickas till din folkbokföringsadress.

Om barnet är 16 år eller äldre och har en digital brevlåda kan barnet själv ansöka om vaccinationsbevis.

I detta steg gäller denna möjlighet personer med folkbokföringsadress i Sverige och digital brevlåda.

Regeringen undersöker möjligheten att utfärda vaccinationsbevis till andra personer i Sverige som är vaccinerade i tredjeland.

Ja, du kan ansöka om vaccinationsbevis på vilket av de sex kontoren du vill. Det spelar ingen roll var du är folkbokförd så länge du är folkbokförd i Sverige. 

Vaccinet måste vara EU-godkänt eller finnas med på WHO:s lista över nödgodkända vaccin.

EU-godkända vaccin (Läkemedelsverkets webbplats) 

WHOs lista över nödgodkända vaccin (WHO:s webbplats)

Tredjeland är länder utanför EU/EES samt länder där det inte har varit möjligt att få ett vaccinationsbevis, trots att landet är anslutet till EU:s system för digitala covidbevis.

Tänk också på att det finns flera villkor som behöver vara uppfyllda. Du ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner. Du måste vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda. Vårdnadshavare kan söka om vaccinationsbevis till sina barn. Du, eller ditt barn ska ha fått den senaste vaccinationen i en serie i tredjeland och kunna visa upp identitetshandling och originalhandlingar om vaccinationer du fått.

Nej, det går inte, varje person som söker behöver själv besöka ett av Statens servicecenters kontor som erbjuder tjänsten. 

Om du saknar e-legitimation, men har ett svenskt personnummer/immunitetsnummer och har blivit vaccinerad i Sverige så kan du vända dig till ett apotek för att få ett vaccinationsbevis.

När du önskar ett vaccinationsbevis på apotek ska du uppge ditt personnummer och kunna identifiera dig med en i Sverige godkänd id-handling.

Ja, men både du som vårdnadshavare och barnet måste ha ett svenskt personnummer.

Det är någon av följande id-handlingar:

  • svenskt pass med vinröd pärm
  • id-kort utfärdat av Skatteverket
  • svenskt nationellt id-kort
  • svenskt SIS-märkt id-kort (utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet)
  • svenskt körkort
  • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet

Om du har en e-legitimation, till exempel mobilt bank-id eller Freja e-id, så kan du själv hämta ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Nej, om du har e-legitimation ska du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Nej, fullmakt för apoteksärenden är inte giltig för att hämta ett vaccinationsbevis. Personen som begär ett vaccinationsbevis behöver själv besöka apoteket och begära och samtycka till hanteringen.

Ja, denna lösning förutsätter att du själv begär ut ett vaccinationsbevis på plats på ett apotek. Den fungerar inte på apotekens e-handelssajter.

Denna tjänst bygger enbart på att vaccinationsbeviset begärs på ett fysiskt apotek och tjänsten är till för dem som saknar e-legitimation, det vill säga för dem som inte har möjlighet att identifiera sig digitalt.

Den som har e-legitimation kan hämta ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Nej, den här lösningen bygger på att du besöker ett fysiskt apotek, uppger ditt personnummer och visar en id-handling som styrker din identitet.

Ja, alla fysiska apotek i Sverige (1 400 stycken) kan erbjuda denna möjlighet.

På Sveriges Apoteksförenings hemsida kan du hitta ett apotek.

Ja, om du har ett svenskt personnummer och kan visa en id-handling, så kan du få ett vaccinationsbevis på apotek, som visar att du fått dos 2 av 2 i Sverige. Detta förutsätter att det har gått minst sju dagar sedan du fick din andra dos, så att den har hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret.

Nej, om du vill visa att du är vaccinerad med din andra dos, så behöver du begära ett vaccinationsbevis från det andra EU-landet.

Om du begär ett vaccinationsbevis i Sverige så kommer det att stå att du har fått dos 1 av 2.