Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Självtester och egenprovtagning utförs inte under kontrollerade former och ses för närvarande som mindre tillförlitliga. Ett villkor för att kunna få ett covidbevis är att testet har utförts av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.

Det är endast privata vårdgivare som utför tester för covid-19 som är vara anslutna till tjänsten Covidbevis. Testerna som görs i hälso- och sjukvården är till för att påvisa pågående covid-19-infektion för att förhindra smittspridning. Att testa sig för att se om man är frisk för att få resa räknas inte som hälso- och sjukvård.

Lista över vilka privata vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

Nej, själva testbeviset kostar ingenting. Det kostar dock att göra ett test hos en privat vårdgivare. Respektive vårdgivare kan informera dig om kostnaden för testet.

Lista över de vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

Observera att det endast är dessa vårdgivare som du kan testa dig hos, för att få ett testbevis.

Nej, det är endast hos privata vårdgivare som har anslutit sig till tjänsten Covidbevis hos E-hälsomyndigheten, som du kan få ett testbevis enligt EU-standard.

Lista över de vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

Ett testbevis visar att du testat negativt för covid-19. Ett testbevis kan du få få via en av de privata vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis. Du kontaktar själv vårdgivaren och bokar ett test. Lista över de vårdgivare som är anslutna till tjänsten covidbevis 

Ett tillfrisknandebevis får du om du har testat positivt för covid-19. Det krävs att testet har tagits av hälso- och sjukvårdspersonal minst elva dagar innan du kan begära att bevis utfärdas. Det är endast NAAT-test (till exempel ett PCR-test) som är giltigt som grund för tillfrisknandebevis, ej snabbtest i form av antigentest eller antikroppstester.

Om du uppfyller villkoren och har testat positivt i den offentliga vården kan du besöka webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region för att begära ett tillfrisknandebevis.

Om du testat positivt hos en privat vårdgivare, efter att du betalat för ett PCR-test, kan de utfärda ett tillfrisknandebevis om de är anslutna till regionernas säkerhetsinfrastruktur, vänligen vänd dig till vårdgivaren där du gjorde testet.

E-hälsomyndighetens tjänst Covidbevis följer EU-förordningen och EUs standard för EUs digitala covidbevis och har utvecklats för att underlätta för resor inom Europa. E-hälsomyndighetens covidbevis innehåller en signerad QR-kod som kan verifieras av de EU-länder du reser till.

Covidbevis med bevis på negativt test för covid-19, så kallat testbevis, kan bara utfärdas av godkända vårdgivare som måste ha uppfyllt flera krav för att få ansluta sig till tjänsten Covidbevis.

Lista över privata vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

Nya vårdgivare ansluter till tjänsten med jämna mellanrum och listan fylls på efter hand.

Listan över de vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

E-hälsomyndigheten ställer en rad krav på vårdgivarna, bland annat ska företagen vara registrerade vårdgivare. Därmed står de under tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vårdgivarna ska kunna erbjuda tester utförda av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Vårdgivarna måste erbjuda de tester som är godkända enligt EU:s förordning.

Vårdgivarna ska dessutom kunna uppfylla en rad tekniska krav, bland annat på säker identifiering och att de ska kunna koppla upp sig mot vårt system där covidbevisen utfärdas.

På E-hälsomyndighetens webbplats hittar du en uppdaterad lista över vilka vårdgivare som är anslutna till tjänsten, den uppdateras efter hand.

Lista på vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

Olika länder har olika krav. Giltighetstiden är i allmänhet bara några få dagar (oftast 48 eller 72 timmar). Innan du ska resa måste du undersöka vad som gäller på just ditt resmål och i länderna som du passerar längs vägen. Tänk på att giltighetstiden räknas från när du gjorde testet, inte från när du fick resultatet eller när testbeviset utfärdades.

Tillfrisknandebevis är ett covidbevis som visar att du testat positivt för covid-19 i ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande) utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal.

Egenprovtagning och självtester gäller inte för tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Vårdpersonal måste fysiskt utföra provet på dig.

I särskilda fall är det möjligt att få tillfrisknandebevis, men för de flesta personer i Sverige är vaccinationsbevis eller testbevis det som är aktuellt. Anledningen är att de flesta som testat positivt i Sverige är testade med självtest eller egenprovtagning, vilket enligt gällande EU-förordning inte är giltigt för att få ett tillfrisknandebevis. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.

Om du testat positivt hos en privat vårdgivare, efter att du betalat för ett PCR-test, kan de utfärda ett tillfrisknandebevis om de är anslutna till regionernas säkerhetsinfrastruktur, vänligen vänd dig till vårdgivaren där du gjorde testet.

I särskilda fall kan det vara möjligt att få ett tillfrisknandebevis. För att det ska vara möjligt behöver flera saker stämma in på dig:

  • Du måste ha testat positivt för covid-19.
  • Provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal på exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Egenprovtagning och självtest gäller inte. Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande). Observera att antigen eller antikroppstest inte är giltiga enligt EU-förordningen
  • Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat.
  • Beviset får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det första positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.
  • Du måste ha fyllt 16 år och ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller ha fått ditt positiva testresultat registrerat på ett reservnummer. Vårdnadshavare kan begära tillfrisknandebevis för barn under 16 år.

Om du uppfyller villkoren och har testat positivt i den offentliga vården kan du besöka webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region för att begära ett tillfrisknandebevis. 

Om du har testat positivt hos en privat vårdgivare, efter att du har betalat för ett PCR-test, kan de utfärda ett tillfrisknandebevis om de är anslutna till regionernas säkerhetsinfrastruktur, vänligen vänd dig till vårdgivaren där du gjorde testet.

Om du saknar folkbokföringsadress kan du få beviset skickat till dig med rekommenderat brev.

Tillfrisknandebevis är ett alternativ som är avsett för personer som inte är vaccinerade.

För de flesta är det enklare och snabbare att få ett vaccinationsbevis eller ett testbevis istället för ett tillfrisknandebevis.

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du hämta ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Då behöver du inte ett tillfrisknandebevis.

Beviset gäller i 180 dagar från ditt första positiva test.

Kom ihåg att tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast elva dagar efter ett positivt NAAT-test.

Om NAAT-testet exempelvis utfördes den 1 september räknar du 1+11=12.

Tillfrisknandebeviset kan alltså i detta fall utfärdas tidigast den 12 september.

Nej, NAAT-testet ska vara utfört i Sverige av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal.

Om du genomgått provtagning i ett annat EU-land så ska du enligt EU-förordningen vara berättigad att få ett tillfrisknandebevis från det landet.

Du kan se dina giltiga tillfrisknandebevis på covidbevis.se

Tillfrisknandebeviset skickas också till din digitala brevlåda (Kivra, e-Boks, Billo eller Min myndighetspost). Brevets avsändare är E-hälsomyndigheten. Observera att det ibland är fördröjning i utskicken till de digitala brevlådorna.

Om du saknar digital brevlåda skickar E-hälsomyndigheten tillfrisknandebeviset med posten till den adress där du är folkbokförd. Det tar cirka fem dagar att utfärda ett tillfrisknandebevis från det att E-hälsomyndigheten har fått uppgifterna från vården. 

Om du saknar folkbokföringsadress kan du få beviset skickat till dig med rekommenderat brev.

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du hämta ditt covidbevis på covidbevis.se. Då behöver du inte ett tillfrisknandebevis.

Ett friskintyg (eller liknande benämningar) är vanliga läkarintyg som en vårdgivare utfärdar. Ofta anpassar vårdgivaren intyget efter vad landet du ska resa till kräver.

Ett tillfrisknandebevis, kan du få om du testat positivt för covid-19 genom PRC-test utfärdat av hälso- och sjukvårdspersonal. Det krävs att vårdgivaren är ansluten och kan skicka en begäran om tillfrisknandebevid till E-hälsomyndigheten.

Det finns tre olika typer av covidbevis. Är du vaccinerad är ett vaccinationsbevis enklast och smidigast. Du hämtar ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se.

Är du inte vaccinerad är det möjligt att göra ett covid-19-test och om testet är negativt få ett testbevis. För dig som varit sjuk i covid-19 är det i särskilda fall möjligt att skaffa ett tillfrisknandebevis.

Nej, du behöver besöka ett av servicekontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Luleå. Adresser till kontoren