Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Ja, du som har fyllt 16 år och har e-legitimation kan själv hämta ut ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Det under förutsättning att du har blivit vaccinerad i Sverige och har ett svenskt personnummer.

Sju dagar efter din vaccination kan du hämta ut ditt vaccinationsbevis.

Om du saknar e-legitimation kan du besöka ett apotek för att få hjälp med ditt vaccinationsbevis. Du kan också beställa ditt vaccinationsbevis genom att använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis.

Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt.

Om du är under 16 år behöver en vårdnadshavare hämta ut ett vaccinationsbevis till dig på Covidbevis.se. Eller, om e-legitimation saknas, beställa vaccinationsbevis till dig genom att gå till ett apotek eller använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år.

Ja, för barn som vaccinerats i Sverige kan du som är vårdnadshavare begära ett vaccinationsbevis. Du kan hämta ett vaccinationsbevis till ditt barn på Covidbevis.se.

Om du saknar e-legitimation kan du gå till ett apotek för att få hjälp med att hämta ut ett vaccinationsbevis eller använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år som finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt.

Barn som har fyllt 16 år och har e‑legitimation kan själva hämta sitt bevis på covidbevis.se. Sju dagar efter vaccinationen kan vaccinationsbeviset hämtas. 

I ditt vaccinationsbevis står det vilket vaccin och hur många doser du har fått. När du har fått din första dos kan du få ett vaccinationsbevis.

Varje gång du vaccineras med en ny dos måste du hämta ett nytt vaccinationsbevis, om du vill att det ska vara aktuellt. Bevisen uppdateras inte automatiskt i till exempel din digitala brevlåda. Du kan när du vill hämta ett nytt vaccinationsbevis.

Reglerna om hur många doser du behöver kan skilja sig åt mellan olika länder. Det är landet som du ska besöka som beslutar vilka krav som gäller där. Därför måste du i god tid innan du reser själv ta reda på vad som gäller, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.

Det kan skilja sig åt mellan olika länder. Det är landet som du ska besöka som beslutar vilka regler som gäller där. Därför måste du i god tid innan du reser själv ta reda på vad som gäller, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.

Nej, det är inte ett krav att ha digital brevlåda, men det är smidigt och säkert och fungerar bra som lagringsplats. Du kan också spara ner och skriva ut ditt covidbevis direkt från den digitala enhet som du använder. Du kan även se dina giltiga covidbevis på covidbevis.se.

Nej, det är kostnadsfritt. Det gäller såväl vaccinationsbevis som testbevis och tillfrisknandebevis.

Om du ska ha ett testbevis får du själv stå för kostnaden för själva testet. 

Covidbevis som är utfärdat av E-hälsomyndigheten är utformat för att användas vid inresa till andra länder inom EU och EES. Vissa länder har utökat användningen av digitala covidbevis.

E-hälsomyndigheten kan inte garantera att covidbevis fungerar i annat syfte än vid inresor inom EU. Om något blir fel vid scanning av covidbevis vid till exempel inträde till kulturevenemang och restauranger så behöver du felanmäla det lokalt, i det land du besöker.

Du behöver undersöka vilka krav som gäller i de länder du besöker samt reser igenom. Sök i första hand information om utrikesresor hos Utrikesdepartementet (UD). På ambassadernas webbplats Sweden Abroad finns information om bestämmelser i olika länder. UD:s app resklar gör det enklare att hålla koll på vad som gäller på ditt resmål.

Antikroppstest är inte giltigt för att få ett tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Det är endast ett tidigare positivt NAAT-test (PCR) utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal (inte självtest eller egenprovtagning) som är giltigt och kan användas i ett tillfrisknandebevis.

Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast elva dagar efter ett positivt NAAT-test (PCR). Det kommer att vara giltigt i 180 dagar från det första positiva testresultatet.

Nej, covidbevis är inte en giltig resehandling. Covidbevis visar att du är vaccinerad, har testat negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19. Covidbevis är inte en legitimation, som pass eller internationellt ID-kort.

Vid resor till EU eller EES (Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) rekommenderar polisen att svenska medborgare har med sig antingen pass eller ett nationellt ID-kort som resehandling. För vistelse i Storbritannien (som inte längre är med i EU) gäller att svenska medborgare ska kunna visa upp pass.

Covidbevis är ett inte ett krav för att resa inom EU. Covidbeviset har utvecklats för att underlätta resandet till andra länder inom EU.

När du har vaccinerat dig mot covid-19 med två doser är din vaccination giltig i 270 dagar. Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och därför krävs det en påfyllnadsdos. Barn och unga under 18 år omfattas inte av 270-dagars regeln. Det har EU bestämt.

När du har tagit din påfyllnadsdos behöver du förnya ditt vaccinationsbevis om du vill använda det vid resor. Gå in på www.covidbevis.se

Om du inte är vaccinerad kan du använda något av de två andra covidbevisen.

Testbevis - bevis på negativt covidtest

Tillfrisknandebevis - bevis på tillfrisknande

Olika länder kräver olika typer av intyg. Undersök vad som gäller på ditt resmål. Det kan du göra på Sweden Abroad.

Om du har en digital brevlåda skickas vaccinationsbeviset dit automatiskt.

Du kan också kan spara ner ditt bevis från vår tjänst. Då gör du så här:

Om du har hämtat vaccinationsbevis i mobilen:

 • Du kan skicka beviset till din dator (till exempel via mejl) och skriva ut det från din dator, eller skicka det via SMS.
 • Du kan ta en skärmdump och spara beviset som en bild i din mobil.
 • Du kan se det i dina hämtade filer under "Vaccinationsbevis_ÅÅÅÅMMDD".

Om du har hämtat vaccinationsbevis i datorn:

 • Du kan ta en skärmdump.
 • Du kan se det i dina hämtade filer under "Vaccinationsbevis_ÅÅÅÅMMDD" och sedan skriva ut beviset därifrån.

Du kan spara ditt bevis och sedan hitta det under hämtade filer.

Ibland är det eftersläpning i utskicken till de digitala brevlådorna (Kivra, e-Boks, Billo eller Min myndighetspost). Om du fortfarande inte fått ditt bevis till din digitala brevlåda vänligen hämta ett nytt bevis. Det är kostnadsfritt och du kan göra det hur många gånger som helst.

Tänk på att du också kan spara ner ditt bevis i vår tjänst. Då gör du så här:

Om du har hämtat vaccinationsbevis i mobilen:

 • Du kan skicka beviset till din dator (till exempel via mejl) och skriva ut det från din dator, eller skicka det via SMS.
 • Du kan ta en skärmdump och spara beviset som en bild i din mobil.
 • Du kan se det i dina hämtade filer under "Vaccinationsbevis_ÅÅÅÅMMDD".

Om du har hämtat vaccinationsbevis i datorn:

 • Du kan ta en skärmdump.
 • Du kan se det i dina hämtade filer under "Vaccinationsbevis_ÅÅÅÅMMDD" och sedan skriva ut beviset därifrån.
 • Du kan spara ditt bevis och sedan hitta det under hämtade filer.

Om du blir av med mobilen men ändå kan komma åt din e-legitimation (till exempel från din dator) går det bra att logga in på www.covidbevis.se och se dina giltiga vaccinationsbevis. Du kan också hämta ett nytt vaccinationsbevis.

När du hämtar ditt vaccinationsbevis kan du välja att spara det och att skriva ut det. För att vara på den säkra sidan kan du ha ett utskrivet dokument både i handbagaget och i resväskan. Det sistnämnda gäller oavsett om du har ett vaccinationsbevis, testbevis eller tillfrisknandebevis.

Ja, som god man får du beställa ett vaccinationsbevis åt din huvudman. Det kan du enbart göra via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Fyll i och skriv under blanketten.

Huvudmannen ska om möjligt själv skriva under med sin namnteckning.

Om huvudmannen inte kan skriva sin egen namnteckning får dokumentet skrivas under av huvudmannens gode man.

Posta sedan blanketten till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia av registerutdraget som styrker att du är god man åt personen.

Vaccinationsbeviset skickas till huvudmannens folkbokföringsadress, som oftast är en c/o-adress till god man.

Ja, som förvaltare får du beställa ett vaccinationsbevis för den person som du är förvaltare åt – om du har uppdraget ”bevaka rätt” eller ”sörja för person”. Det kan du enbart göra via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Fyll i och skriv under blanketten. Posta den sedan till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia på registerutdraget som styrker ditt uppdrag och behörighet som förvaltare. 

Vaccinationsbeviset skickas till huvudmannens folkbokföringsadress, som oftast är en c/o-adress till förvaltaren.

Det är den enskilde, en god man eller en förvaltare som kan begära ett vaccinationsbevis.

Det finns inget stöd för hantering av ombud för vaccinationsbevis. Därför kan E-hälsomyndigheten inte godta en begäran om utfärdande av vaccinationsbevis genom en fullmakt.

Du vänder dig till en vårdgivare som är ansluten till E-hälsomyndigheten. Om du testar negativt delar företaget med sig av provsvaret till oss. Vi skickar sedan tillbaka testbeviset med en QR-kod till företaget som därefter lämnar testbeviset till dig. Om du är ansluten till en digital brevlåda kommer beviset också att skickas dit av E-hälsomyndigheten.

Lista över vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

NAAT-tester, RT-PCR-tester (PCR-tester är en typ av NAAT-tester) och de antigentester (så kallade snabbtester) som uppfyller kraven enligt EU är godkända för testbevis. Din vårdgivare och E-hälsomyndigheten vet vilka tester som uppfyller kraven för testbevis.

Testerna som är giltiga för testbevis måste utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testpersonal. Självtester och egenprovtagning gäller inte. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.

Nej, självtester och egenprovtagning gäller inte för att få ett testbevis. De utförs inte under kontrollerade former och ses för närvarande som mindre tillförlitliga. Ett villkor för att kunna få ett testbevis är att testet har utförts av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.