Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Om du behöver information eller intyg om att du är vaccinerad kan du vända dig till din vårdgivare. Kontakta i första hand den vårdgivare där du blev vaccinerad.

E-hälsomyndigheten utfärdar inte vaccinationsbevis längre. Tjänsten Covidbevis.se stängde den 1 juli 2023 när EU-förordningen om covidbevis upphörde. 

Inga länder inom EU/EES kräver i dag covidbevis vid inresa. Om du ska ut och resa, undersök vad som gäller i landet du ska åka till, det kan du göra på Sweden Abroad

Undersök vad som gäller i landet du ska åka till, det kan du göra på Sweden Abroad. Om landet du ska åka till kräver bevis på rätt antal doser kan du vända dig till din vårdgivare för att få ett intyg. Kontakta i första hand den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Undersök vad som gäller i landet du ska åka till, det kan du göra på Sweden Abroad

Om du behöver information eller intyg om att du är vaccinerad kan du vända dig till din vårdgivare. Kontakta i första hand den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Covidbevis togs fram för att underlätta resor i Europa och EU har beslutat att inte förlänga förordningen. Inga länder inom EU/EES kräver covidbevis eller liknande vid inresa.

 

Det beror på att vi i Sverige inte har lagstöd att fortsätta utfärda covidbevis när EU-förordningen har upphört. Lagarna ser olika ut i olika länder.