Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Ja, så länge vaccinationsbeviset är giltigt. Undersök vad som gäller i landet du ska resa till. Det kan du göra på Sweden Abroad

Undersök vad som gäller i landet du ska åka till, det kan du göra på Sweden Abroad. Om landet du ska åka till kräver bevis på rätt antal doser kan du vända dig till din vårdgivare för att få ett intyg. Kontakta i första hand den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Covidbevis togs fram för att underlätta resor i Europa och EU har beslutat att inte förlänga förordningen. Inga länder inom EU/EES kräver covidbevis eller liknande vid inresa.

Om du behöver information eller intyg om att du är vaccinerad kan du vända dig till din vårdgivare. Kontakta i första hand den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Undersök vad som gäller i landet du ska åka till, det kan du göra på Sweden Abroad

E‑hälsomyndigheten utfärdar inte längre testbevis eftersom EU-förordningen om covidbevis har upphört. Undersök vad som gäller i landet du ska åka till och vad som gäller vid inresa, det kan du göra på Sweden Abroad.

Efter den 30 juni 2023 kan du inte få ett nytt vaccinationsbevis eftersom EU-förordningen om covidbevis har upphört.

Om du ska ut och resa får du undersöka vad som gäller i landet som du ska åka till, det kan du göra på Sweden Abroad. Om du behöver intyg om att du är vaccinerad kan du vända dig till din vårdgivare. Kontakta i första hand den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Efter den 30 juni 2023 kan du inte få ett nytt vaccinationsbevis eller förnya ett gammalt eftersom EU-förordningen om covidbevis har upphört.

Det beror på att vi i Sverige inte har lagstöd att fortsätta utfärda covidbevis när EU-förordningen har upphört. Lagarna ser olika ut i olika länder.