Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

När informationen om din vaccination visas i vaccinationsbeviset står det antingen:

  • ”Dos 1 av 2” eller
  • ”Dos 2 av 2” eller
  • "Dos 3 av 3" eller 
  • "Dos 4 av 4" eller 
  • "Dos 5 av 5"

Om dina doser inte stämmer:

1. Kontrollera att det har gått minst sju dagar sedan du vaccinerade dig.

2. Hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se om det har gått ett dygn sedan du senast gjorde det.

3. Rättningar i systemet sker hela tiden - vänta gärna någon dag till och försök igen, om du saknar doser i ditt covidbevis.

4. Om du prövat steget ovan och du ändå ser samma vaccinationsbevis kan du också pröva att använda en annan enhet, pröva på datorn om du förut prövade via telefonen eller vice versa. (Det gamla vaccinationsbeviset kan ligga kvar på enheten.) 

5. Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (till exempel Kivra, Billo eller Min myndighetspost) eller under giltiga covidbevis på covidbevis.se.

6. Har du följt alla stegen ovan och ditt vaccinationsbevis fortfarande är felaktigt, kan du mejla till vår kundtjänst på covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Uppge namn, telefonnummer, datum för vaccination samt i vilken region du vaccinerade dig.

Om doser saknas i ditt vaccinationsbevis

I vaccinationsbeviset visas bara ett vaccinationsdatum och det talar om när du tog din senaste dos. Det framgår också hur många doser som du har tagit. Exempelvis står det ”Dos 3 av 3” om du har fått tre doser.

Det svenska covidbeviset är framtaget i enlighet med EU-förordningen som säger att endast den senaste dosen ska visas. Alla länder som är anslutna till EU:s system för covidbevis ska godkänna dessa villkor.

Länder där covidbevis gäller

Om det land som du ska resa till kräver att du kan visa när du tog fler tidigare doser, kan du undersöka om ett utdrag från journalen eller ett läkarintyg på tidigare doser godkänns på ditt resmål. Om du har hämtat ut ett vaccinationsbevis efter varje dos som du har fått kan du visa upp dem. 

Ett vaccinationsbevis får du inte automatiskt efter din vaccination, utan du behöver alltid begära att få ett bevis. Beviset uppdateras inte heller automatiskt efter att du har vaccinerats med ytterligare doser.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se och följa instruktionen där. Detsamma gäller om du behöver skaffa ett nytt bevis, eftersom giltighetstiden på ditt nuvarande bevis har gått ut eller håller på att gå ut.

Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du läsa mer här om hur du gör.

Ett vaccinationsbevis är giltigt i 365 dagar.

Giltighetstiden för testbevis beror på vilket test du har gjort och vilket land du reser till. Kontrollera vad som gäller i landet du ska resa till och länderna du passerar på vägen dit. Det kan du göra på Sweden Abroad.

Tillfrisknandebevis är giltigt i 180 dagar från det datumet du hade ett första positivt testresultat.

Nej, när du har hämtat ut ett vaccinationsbevis så uppdateras det inte automatiskt. Det gäller oavsett om du har sparat det i din digitala brevlåda eller på annat sätt. 

Du kan dock när som helst hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se, så om giltighetstiden är på väg att gå ut så löser du det genom att hämta ett nytt bevis.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte heller automatiskt med nya doser. Så om du har hämtat ut ett vaccinationsbevis när du tagit en dos, så behöver du hämta ut ett nytt när du har tagit andra dosen och samma sak efter att du tagit påfyllnadsdoser.

På vissa äldre mobiltelefoner eller andra enheter upplevs problem med att logga in med bank-ID. Problemet gäller till exempel iPhone 6 och äldre iPhone-modeller samt vissa äldre Android-modeller.

Om du har försökt att uppdatera till senaste mjukvaran/operativsystemet och problemet kvarstår, så finns möjligheten att använda en annan enhet (mobiltelefon, surfplatta eller dator). Följ dessa steg:

1. Gå in på Covidbevis.se på en annan enhet än den där du har din e-legitimation på.

2. När du legitimerar dig, välj ”mobilt bank-ID på annan enhet”. Då kommer det upp en QR-kod.

3. Öppna bank-ID på din mobil, scanna koden och legitimera dig, så får du upp beviset på den andra enheten. Beviset skickas även till din digitala brevlåda, om du har en sådan.

Du kan besöka Covidbevis.se med webbläsare på din dator, surfplatta eller telefon. De webbläsare som fungerar bäst är Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Safari.

Om du har en iPhone så är det iPhone 7 eller nyare modeller som fungerar bäst.

Om du har en äldre iPhone än iPhone 7, pröva att ändra webbläsare till Google Chrome.

Tekniska förutsättningar för E-hälsomyndighetens tjänster

Skaffa en e-legitimation om du inte har en sådan Skaffa e-legitimation

Om du saknar e-legitimation kan du besöka något av Sveriges cirka 1 400 apotek som kan hjälpa till med vaccinationsbevis. Få ditt vaccinationsbevis på apotek.

Du kan även beställa ditt vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett. 

Du kan ansöka hos E‑hälsomyndigheten via blanketten Beställning av vaccinationsbevis Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade, tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt. Du får beviset skickat till din folkbokföringsadress.

Om du är vaccinerad i Sverige, men saknar folkbokföringsadress så är det blanketten Beställning av vaccinationsbevis - för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige du ska använda. Då skickas beviset till den adress du uppger på blanketten och du får beviset skickat till dig som rekommenderat brev.

Du skriver ut blanketten och fyller i den, lägger den i ett kuvert och postar det till E-hälsomyndigheten.

Covidbevis
E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

(Kom ihåg att skriva under blanketten!)

Om du inte kan skriva ut blanketten kan du få hjälp med det på ett servicekontor eller ett kommunalt medborgarkontor. Du kan också fråga på ett bibliotek om det finns möjlighet att skriva ut blanketten.

Ett annat alternativ är att mejla oss så skickar vi en blankett till dig. Mejla till oss via vårt kontaktformulär och specificera tydligt om du behöver blanketten för att du saknar e-legitimation eller den blankett som gäller om du saknar folkbokföringsadress. Skriv inte personnummer eller några andra personuppgifter i mejlet.

Använd inte blanketten om du har e-legitimation och tillgång till internet – då använder du tjänsten www.covidbevis.se

Om du är vaccinerad i Sverige och dina doser därmed finns registrerade i Nationella vaccinationsregistret, så kan du hämta ett vaccinationsbevis genom att logga in med din e-legitimation på www.covidbevis.se.

Om du saknar e-legitimation kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis - för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige.

Du får då beviset skickat som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit.

Om du är vaccinerad i Sverige, har samordningsnummer och en registrerad adress hos Skatteverket, ska du använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis.

Om du är vaccinerad i Sverige och har samordningsnummer kan du hämta ut ett vaccinationsbevis genom att logga in med din e-legitimation på www.covidbevis.se

Om du saknar e-legitimation kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis – för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige.

Beviset skickas då till ett ombud och du får en avisering när du kan hämta ut brevet.

Om du är vaccinerad i Sverige och saknar person- eller samordningsnummer så har du fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer. Du behöver kontakta vården i din region, via 1177.se, för att få ett vaccinationsbevis.

Om du fått din vaccination registrerad på reservnummer

Om du har ett svenskt personnummer men har fått din vaccination registrerad på reservnummer eller samordningsnummer så kan du vända dig till din vaccinatör och be dem att registrera vaccinationen på ditt personnummer istället.

Om blankett Beställning av vaccinationsbevis är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt. Om du inte kan skriva ut blanketten själv utan behöver få den skickad till dig per post behöver du addera ytterligare några dagar till handläggningstiden.

Du behöver ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress för att kunna beställa ett vaccinationsbevis via blanketten.

Om du är vaccinerad i Sverige, men saknar folkbokföringsadress så är det blanketten Beställning av vaccinationsbevis - för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige som du ska använda. Då får du beviset skickat till dig som rekommenderat brev, till den adress som du har uppgivit.

Observera att du inte ska använda blanketten om du har e-legitimation och tillgång till internet. Då ska du använda tjänsten www.covidbevis.se.

Nej, covidbevis är ett inte ett krav för att resa inom EU. Covidbevis har utvecklats för att underlätta resandet till andra länder inom EU. 

Covidbevis gäller vid resor till länder inom EU samt en rad andra länder i Europa men även i andra världsdelar. Lista över länder där covidbevis gäller 

Covidbevis finns i tre olika former: Vaccinationsbevis, testbevis samt tillfrisknandebevis.

Olika länder kräver olika typer av intyg. Ta därför reda på vad som gäller i det land som du ska resa till.

Sök i första hand information om utrikesresor hos Utrikesdepartementet (UD). På ambassadernas webbplats Sweden Abroad finns information om bestämmelser i olika länder. UD:s app resklar gör det enklare att hålla koll på vad som gäller på ditt resmål.

Om du har blivit vaccinerad i ett annat land och ska ta en påfyllnadsdos är rekommendationen att du tar den i Sverige.

  • Ta med och visa upp samtliga dokument på dina tidigare vaccinationer från ett annat land. Då kan vårdgivaren som vaccinerar dig bedöma vilken dos du ska få och registrera rätt dos i journalsystemet och i Nationella vaccinationsregistret.
  • Efter sju dagar kan du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du vända dig till ett apotek och få hjälp med utskrift av ditt vaccinationsbevis.

Om du har ett samordningsnummer och en e-legitimation kan du logga in i tjänsten www.covidbevis.se och hämta ditt vaccinationsbevis. Saknar du e-legitimation kan du begära vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis - för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige.

Om du saknar person- eller samordningsnummer och din vaccination registreras på ett reservnummer behöver du kontakta vårdgivaren via 1177.se

Om vården inte kan rapportera in din påfyllnadsdos med rätt ordningsnummer (dosnummer) kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst.

Om vården inte har rapporterat in din påfyllnadsdos med rätt ordningsnummer (dosnummer) kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst. Bifoga telefonnummer där kundtjänst kan kontakta dig, samt i vilken region du fick din senaste vaccinationsdos.

Har du fått en eller flera vaccinationsdoser i ett land inom EU/EES ska du i första hand undersöka om du kan få ett giltigt EU-vaccinationsbevis från det landet.

Om det av någon anledning inte går så kan du vända dig till Statens servicecenter. Där kan du visa upp identitetshandlingar och originalhandlingar om det vaccinationer som du fått utomlands och ansöka om ett svenskt vaccinationsbevis.

Du ska vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost.

Vaccinationer tagna i andra länder registreras inte i Nationella vaccinationsregistret. 

Villkor som gäller för att kunna få hjälp på Statens servicecenter

Du kan ta ut ett vaccinationsbevis via www.covidbevis.se om du är vaccinerad i Sverige och har en svensk e-legitimation. Det skickas inte några uppgifter om vaccinationer eller tester mellan länder. Är du vaccinerad eller testad i ett annat EU land bör du undersöka hur du kan få ett bevis från det landet.

Covidbevis gäller vid resor till länder inom EU samt en rad andra länder i Europa men även i andra världsdelar. 

Lista över länderna där covidbevis gäller.

Undersök vad som gäller på ditt resmål. Det kan du göra på Sweden Abroad.

Vaccinationen måste rapporteras in i Nationella vaccinationsregistret (NVR) först. Det kan därför ta cirka sju dagar efter vaccinationen innan du kan få ditt vaccinationsbevis.

Kom ihåg att i vissa fall kan du få ut ditt vaccinationsbevis innan det kan användas för inresa i ett land. Det finns länder som kräver att det gått 14 dagar efter den sista dosen av en vaccination för att beviset ska godtas. Du behöver därför kontrollera regelverket i det landet du reser till.

Ta i god tid  reda på vad som gäller för ditt resmål, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.

Via Covidbevis.se kan du själv hämta ett vaccinationsbevis och se dina giltiga vaccinationsbevis.  

Du kan inte skaffa testbevis eller tillfrisknandebevis via e-tjänsten, men du kan logga in och se dina giltiga testbevis och tillfrisknandebevis på covidbevis.se.

Så här gör du för att få ett testbevis - bevis på negativt test.

Så här gör du för att få tillfrisknandebevis - bevis på tillfrisknande

Självtester och egenprovtagning fungerar inte för att få ett covidbevis. Testen måste tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.

EU-länderna har rätten att själva bestämma hur de utformar sina regler. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller i det land som ni planerar att resa till eller passera genom. UD har aktuell information om vad som gäller i olika länder.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis till ditt barn på Covidbevis.se

Barn som har fyllt 16 år och har e‑legitimation kan själva hämta sitt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Sju dagar efter vaccinationen kan vaccinationsbeviset hämtas.

För barn som vaccinerats i Sverige kan vårdnadshavare, som saknar e-legitimation, besöka ett apotek för att få ett vaccinationsbevis. Både du som vårdnadshavare och barnet måste ha ett svenskt personnummer.

Du kan också begära ett vaccinationsbevis genom att använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år som finns på myndighetens hemsida. Blanketten behöver du enbart om du inte har e-legitimation och därför inte kan hämta bevis till ditt barn på Covidbevis.se

Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt.

Testbevis kan utfärdas till barn under 18 år. Du som vårdnadshavare kan begära ut ett testbevis för ditt barn. Ett barn som har fyllt 16 år kan själv begära ut ett testbevis.

Tillfrisknandebevis kan utfärdas till barn under 18 år. Du som vårdnadshavare kan begära ut ett tillfrisknandebevis för ditt barn. Ett barn som har fyllt 16 får själv begära ut ett tillfrisknandebevis.