Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

De licensläkemedel som har fått särskilda tillstånd utfärdade, hittar du här: Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Apotek kan lämna ut icke-godkända läkemedel mot recept om Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd. Det krävs även att det finns en beviljad generell licens. Det gäller oavsett vilken apoteksaktör som har ansökt.

För att apotek ska få expediera recept på icke godkända läkemedel krävs i regel en enskild licens. Läkemedelsverket kan även besluta om ett särskilt tillstånd som gör det möjligt för apotek att expediera recept på icke godkända läkemedel, trots att enskild licens inte har beviljats.

För att expediera ett recept med särskilt tillstånd krävs att apotekspersonalen läser hela beslutet och att villkoren i beslutet följs. Ett särskilt tillstånd är inte ett beslut om licens, men tillståndet innehåller villkor som är kopplade till generell licens. Läkare som skriver recept på icke godkända läkemedel som omfattas av det särskilda tillståndet kan göra det lättare för apotek att kontrollera om en generell licens finns. Det görs genom att referensnummer eller diarienummer för vårdenhetens generella licens på receptet.