Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Du loggar in och skapar en motivering via webbgränssnittet för KLAS. Du som är ansluten till SITHS-kort loggar in med det, annars kan du använda e-legitimation för att komma åt motiveringsformuläret.

Motiveringen sänds in till Läkemedelsverket först när ett apotek har skapat och skickat in en licensansökan för ärendet.

För mer information om hur motiveringen ska fyllas i, se vår användarhandledning som finns på startsidan för KLAS.

 

Nej, det är endast möjligt att använda webbapplikationen för apotek.

Om ni har önskemål kring KLAS funktionalitet,
kontakta E-hälsomyndigheten via: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Om du kom till kvittenssidan och ett referensnummer samt hittar licensmotiveringen under Mina ärenden, så är den sparad i KLAS. Glöm inte att patienten eller du som förskrivare även behöver kontakta ett apotek för att de ska skicka in ansökan till Läkemedelsverket.

Läs användarhandlingen KLAS för mer information om KLAS till dig som förskrivare

Utöver att en licensmotivering ska sparas i KLAS behöver patienten eller du som förskrivare även kontakta ett apotek för att de ska skicka in ansökan till Läkemedelsverket. Under Mina ärenden i KLAS kan du följa ditt licensärende och se aktuell status.

Läs användarhandlingen KLAS för mer information om KLAS till dig som förskrivare.

Önskemål om förbättringar av KLAS hänvisas till
E-hälsomyndighetens e-post: servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Ja, om licensen riktar sig till en konsument, det vill säga patient eller djurägare.

Patienten eller du som förskrivare behöver alltid kontakta ett apotek för att de ska skicka in ansökan till Läkemedelsverket. Behöver licensmotivering hanteras brådskande behöver du omgående ta kontakt med de apotek som patienten önskar hämta ut sitt licensläkemedel på.

Läs användarhandlingen KLAS för mer information om KLAS till dig som förskrivare.

En licens är giltig i ett år om inte Läkemedelsverket har angett en kortare tid eller mängd i licensbeslutet. En del licenser baseras på åtgång, till exempel 100 tabletter.

Läs användarhandlingen KLAS för mer information om KLAS till dig som förskrivare.

Det är endast möjligt att använda webbapplikationen för
förskrivarna. Har du önskemål om förbättringar av KLAS funktionalitet
kontakta oss via: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Du kan se licensmotiveringar som du själv har skapat under Mina ärenden.

Du kan söka fram ditt apoteks ärenden via Detta apotek, de ärenden som handläggs av Läkemedelsverket har status H.

Läs mer i användarhandledning för apotek på sidan om KLAS.

Om du har sådana här tekniska problem, kontakta först din egen it-support för att kontrollera om det är ett lokalt problem med din dator.

Kvarstår problemet, kontakta E-hälsomyndigheten på e-post: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Telefonnumret behövs för att säkerställa att Läkemedelsverket snabbt kan få kontakt med sökande apotek, om ett ärende brådskar.

Om du håller muspekaren över förkortningen ser du aktuell status i
klartext. Status KB betyder Komplettering begärd.

En förteckning över vad alla förkortningar/status innebär finns i slutet av användarhandledningen för KLAS. Användarhandledningen hittar du på ingångssidan för KLAS.

Kontakta först din egen it-support för att kontrollera om det är ett lokalt problem med din dator. Kvarstår problemet efter det kan du kontakta E-hälsomyndigheten på e-post: servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

När du fyller i licensmotiveringen kan du lägga till den ifyllda blanketten som bilaga. Hur du gör finns beskrivet i användarhandledningen för förskrivare, som du hittar på ingångssidan för KLAS.

Kontakta den aktuella förskrivaren och be hen skicka in den via KLAS i stället. Licensansökningar som inkommer till Läkemedelsverket utanför KLAS kan komma att avvisas.

Produkten kan ha inaktiverats av olika anledningar. Mata in produktinformationen manuellt istället. Om licensen beviljas kommer produkten att läggas upp på nytt.

Du kan uppdatera informationen i din profil i KLAS så kommer denna information att fyllas i automatiskt när du skapar nya motiveringar. Utförligare instruktioner för det här finns i användarhandledningen, som du hittar på ingångssidan för KLAS.