Så använder du Förskrivningskollen – en manual vid fritidsförskrivning

Varför fungerar inte inloggningen? Självklart kan du kontakta oss om du undrar något om Förskrivningskollen, men börja med att se om du hittar svaret i den här manualen. Den här manualen är till för dig som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar.

Hitta i manualen


Kort om Förskrivningskollen

En tjänst för att skapa e-recept

Är du en legitimerad förskrivare som vill förskriva läkemedel utanför arbetet? Har du gått i pension eller är mellan anställningar? Då kan du använda den kostnadsfria tjänsten Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel via e-recept.

Den här manualen publicerades 2021-11-27 och beskriver hur du använder version 2.0 av Förskrivningskollen, som lanserades 2021-11-27, vid så kallad fritidsförskrivning. Du som har tillgång till ett annat elektroniskt system att förskriva läkemedel i, ska använda det systemet i stället. Du som är anställd vid en vårdenhet och har tillgång till ett SITHS-kort ska använda en annan manual för Förskrivningskollen.

Förskrivningskollens manual för dig som är anställd i vården

Mer om Förskrivningskollen

E-recept blir huvudregel

Den 10 maj 2022 blir elektronisk förskrivning huvudregel, enligt Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning. Då får du inte förskriva pappersrecept längre, förutom i vissa undantagsfall. Dessa undantagsfall kan du läsa mer om på Läkemedelsverkets webbplats (öppnas i ny flik).

Kom ihåg att journalföra

Förskrivningskollen är inte ett journalsystem. Kom ihåg att journalföra allt du gör. I Förskrivningskollen användarvillkor kan du läsa mer om vad du behöver tänka på innan du använder Förskrivningskollen.


Första besöket i Förskrivningskollen

Logga in

 1. Ta dig till Förskrivningskollen från sidan Förskrivningskollen.
 2. Klicka på Freja eID Plus. 
 3. Logga in med Freja eID Plus (öppnas i ny flik).

När du loggar in kommer du till en sida med dina uppgifter. Uppgifterna är förifyllda, så klicka på Gå vidare.

Har du ett SITHS-kort?

Om du förskriver inom en anställning och har tillgång till ett SITHS-kort ska du logga in med det i stället. Ta hjälp av Förskrivningskollens manual för dig som är anställd i vården.

 

Fyll i arbetsplatskod

Om du förskriver i Förskrivningskollen första gången behöver du ange en arbetsplatskod. Arbetsplatskoden sparas i Förskrivningskollen, så att du slipper fylla i den om du förskriver läkemedel igen.

För att byta arbetsplatskod fyller du i den nya koden i samband med att du skapar en förskrivning. Då ersätts den tidigare arbetsplatskoden.

Är du osäker på vilken arbetsplatskod du har kontakta din regionala arbetsplatskodsadministratör. Har du en streckkod?  I så fall är de 7 första siffrorna din personliga förskrivarkod och de efterföljande siffrorna, från postion nummer 8 och framåt, är arbetsplatskoden. Den kan bestå av mellan 6–13 tecken. 

Byt patient

För att byta patient klickar du på huvudmenyn och Byt patient.

 

 

Logga ut

För att logga ut på ett säkert sätt klickar du på Logga ut, antingen högst upp i tjänsten eller i huvudmenyn. Stäng därefter ner fliken i webbläsaren. Det räcker inte att enbart dra ut SITHS-kortet.

 


Förskriv läkemedel

Bra att känna till

 • Du måste ha en arbetsplatskod. Om du saknar en arbetsplatskod kan du kontakta din region. Du behöver bara fylla i din arbetsplatskod en gång.
 • Du kan inte förskriva dosdispenserade läkemedel i Förskrivningskollen.
 • Du kan enbart förskriva läkemedel och du kan enbart förskriva till människor.
 • Du som har tillgång till ett annat elektroniskt system att förskriva läkemedel i bör använda det systemet i stället. Det beror på att en förskrivning som skapas i Förskrivningskollen inte automatiskt syns i vårdens journalsystem. För dig finns Förskrivningskollens manual för dig som är anställd i vården.

Steg 1: Sök, välj och kontrollera läkemedel

 

Sök, välj och kontrollera läkemedel

Sök

Skriv läkemedlets aktiva substans eller produktnamn i sökfältet.

Tips! Sökningen blir bäst om du skriver in styrkan och beredningsformen också, till exempel "paracetamol, 500 mg, filmdragerad".

Välj

Klicka på det aktuella läkemedlet i sökresultaten. Då visas eventuella varningar i ett beslutsstöd. Du kan enbart få varningar om följande:

 • olämplighet: läkemedlet är olämpligt för patienten utifrån exempelvis patientens ålder.

Du hittar också en länk till en läkemedelsbeskrivning i Fass.

Om läkemedlet som du har valt är narkotikaklassat får du information om det.

Observera att du inte kan se varningar om dubbletter och interaktioner. Det beror på att förskrivnings- och uttagsinformation saknas vid fritidsförskrivning.

Kontrollera

Kontrollera att allt är korrekt innan du fortsätter till nästa steg. Var extra uppmärksam på om läkemedlet har rätt styrka eftersom listan med läkemedel inte alltid sorteras korrekt på styrka.

Om du vill välja ett annat läkemedel

Om du söker upp ett annat läkemedel, ligger den förra sökningen kvar tills du klickar på det nya läkemedlet. Om du byter läkemedel försvinner de uppgifter som du har skrivit in i andra fält.

Så fungerar sökningen

Sökresultaten uppdateras automatiskt när du har skrivit minst fyra tecken.

När du söker på ett läkemedelsnamn får du även upp följande:

 • läkemedel från olika tillverkare med samma ATC-kod
 • läkemedel med snarlik stavning oberoende av ATC-kod.

När du söker på ett substansnamn visas även kombinationsläkemedel där substansen ingår.

Ska du förskriva licens- eller extemporeläkemedel?

För att söka efter licens- eller extemporeläkemedel behöver du markera alternativet "Icke godkända" ovanför sökfältet.

Sök på licensläkemedlets namn i första hand och välj direkt från sökresultaten. Om du inte kan hitta licensläkemedlet, eller om du vill förskriva en ny extemporeberedning, kan du skriva "Licensläkemedel e-förskrivning" respektive "Extempore e-förskrivning".

Läs mer om licensförskrivning på Läkemedelsverkets webbplats (öppnas i ny flik)

Steg 2: Ange behandlingsorsak och behandlingsändamål

Med behandlingsorsak menas skälet till den läkemedelsbehandling som ordineras, till exempel hypertoni. Behandlingsändamålet är behandlingsorsaken uttryckt så att de flesta patienter förstår det, till exempel ”mot förhöjt blodtryck”.

 

Så anger du behandlingsorsak och behandlingsändamål på förskrivningen.

 

Steg 3: Skapa doseringsanvisning

Doseringsanvisningen är till för patienten. Patienten kan se doseringsanvisningen på etiketten som apotekspersonalen skriver ut och klistrar fast på läkemedelsförpackningen. För att skapa en doseringsanvisning fyller du i dosering och administreringsdetaljer. Om du bedömer att det är lämpligt kan du också ange första doseringsdag och sista doseringsdag, som då också tas med i doseringsanvisningen.

 

Så skapar du doseringsanvisningen.

Ange dosering

Doseringen kan du ange via kortnotation eller i fritext. Kryssa i om doseringen ska ske vid behov och om den överstiger rekommenderad dos innan du går vidare.

För licens- eller extemporeläkemedel

Om du förskriver licens- eller extemporeläkemedel måste du skriva in följande i fältet Annan instruktion:

 • namnet på läkemedlet och/eller substansen
 • styrka
 • beredningsform
 • totalmängd.

Så fungerar kortnotationer

Ange doseringen snabbt och enkelt genom kortnotationer. Det finns flera sätt att uttrycka dem, men här följer några av de vanligaste formerna:

 • Frekvensdosering med x-notation: "1x3" översätts till "1 tablett 3 gånger dagligen".
 • Tillfällesdosering med plusnotation: "1+2+3+4" översätts till "1 tablett på morgonen, 2 tabletter till lunch, 3 tabletter till kvällen, 4 tabletter till natten".
 • Tillfällesdosering med klockslag: "1kl 8.30+1kl 12+1kl 18" översätts till "1 tablett klockan 08:30, 1 tablett klockan 12:00, 1 tablett klockan 18:00".
 • Perioddosering med nyckelordet var: "1 var 3t" översätts till "1 tablett var tredje timme".

Den så kallade översättningen av kortnotationen syns i en förhandsgranskning, så att du kan kontrollera att du har skrivit rätt.

I Förskrivningskollen kan du använda de kortnotationer som erbjuds av Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil). Du hittar en komplett översikt av alla kortnotationer i Ineras integrationshandledning (öppnas i ny flik).

Ange administreringsdetaljer

För administrering kan du ange följande administreringssätt:

 • administreringsmetod
 • administreringsväg
 • administreringsställe och precisering av administreringsställe
 • medicinteknisk produkt.

Du måste ange minst ett administreringssätt. Kryssa i det administreringssätt som du vill ange så får du förslag på vanliga alternativ utifrån det läkemedel som du har valt.

Tips! För läkemedel som tas ”per oralt” är administreringsvägen ”sväljning” ofta ett lämpligt val.

Vad betyder orden?

 • Administreringsmetod är den metod som används för att tillföra läkemedlet till kroppen, till exempel injektion.
 • Administreringsväg är den väg i kroppen som ett läkemedel tar för att nå ett målorgan. Det kan exempelvis komma in oralt eller intravenöst.
 • Administreringsställe är den kroppsdel eller kroppsstruktur där läkemedlet administreras, exempelvis munhåla, skuldra eller lår. Precisering av administreringsställe kan förtydliga den information som du har angett om administreringsstället. Det kan till exempel vara vänster, höger, nedre eller övre.
 • Vid läkemedelsadministrering kan en medicinteknisk produkt vara till exempel en pump, sond eller nebulisator.

Obs! Den medicintekniska produkten för att administrera läkemedlet ingår inte i förskrivningen. Den måste beställas separat.

Ange första och sista doseringsdag om det behövs

Behovet av att ange första och sista doseringsdag finns framför allt för dospatienter, men du kan ange dem för alla patienter. Datumen är inte obligatoriska, utan ska användas när du bedömer att det är lämpligt.

Första doseringsdag är det datum som patienten ska börja använda läkemedlet på den specifika förskrivningen. Ange bara datumet i följande fall:

 • om det är viktigt att patienten börjar en specifik dag
 • när patienten har ett doseringsschema som varierar mellan olika dagar, till exempel att patienten ska ta läkemedlet varannan dag – genom att ange första doseringsdag säkerställer du att doseringsschemat blir korrekt även för påföljande förskrivningar.

Sista doseringsdag är det datum som patienten ska sluta använda läkemedlet enligt den specifika förskrivningen. Du ska inte ange sista doseringsdag om behandlingen är planerad att fortgå med samma dosering på efterföljande förskrivning.

Steg 4: Ange expedieringsdetaljer

Välj förpackning och kryssa i om det är en startförpackning. Kryssa i ”substitution ej tillåten” om du bedömer att läkemedlet inte ska bytas ut. Därefter anger du sista giltighetsdag, som styr hur länge förskrivningen får expedieras. Fyll sedan i fälten för antal uttag och antal förpackningar per uttag.

Du har också möjlighet att skriva en kommentar till expedierande apotekspersonal och ange det datum som första uttaget senast måste göras. Klicka på Visa fler alternativ för att komma dit.

 

Så anger du expedieringsdetaljer.

 

Steg 5: Fyll i förmånsvillkor och kontrollera dina uppgifter

Markera om patienten är förmånsberättigad, och om läkemedlet du förskriver är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Den som är bosatt i Sverige har rätt till förmånsberättigade läkemedel, det vill säga omfattas av högkostnadsskyddet. Även patienter som bor utanför Sverige kan omfattas av högkostnadsskyddet, men för dem gäller andra regler. Försäkringskassan skriver mer om vad som gäller för en patient som inte är folkbokförd i Sverige (öppnas i ny flik).

Innan du kan förhandsgranska förskrivningen behöver du ange en giltig arbetsplatskod och kontrollera att dina uppgifter är korrekt ifyllda. Uppgifter om enheten, som adress, är också obligatoriska och syns i uppgifterna i Nationella läkemedelslistan, det vill säga när någon ser patientens förskrivnings- och uttagsinformation.

 

Fyll i förmånsvillkor och kontrollera uppgifter.

 

Steg 6: Förhandsgranska och skicka förskrivningen

När du har skickat in förskrivningen kan du inte se eller ändra den. Var därför noga med att förhandsgranska förskrivningen innan du skickar den till registret Nationella läkemedelslistan.

 

Så förhandsgranskar och skickar du förskrivningen.


Vad betyder symbolerna?

Läkemedel

Läkemedelsinteraktion.
Undvik till äldre.
Potentiell läkemedelsdubblett.
Läkemedel med narkotika klass II.
Läkemedel med narkotika klass III.
Läkemedel med narkotika klass IV eller V.
Särskilda läkemedel.
Dispenserat läkemedel som förpackas i dospåsar.

Patient och integritet

Patienten har dolt uppgifter om en eller flera förskrivningar och/eller uttag för vårdpersonal.
Patienten har ett registrerat dossamtycke.
Förskrivningen ska inte röjas för vårdnadshavare eller ombud.
Förskrivningens behandlingsorsak ska inte röjas för patienten.

Åtgärder i listor

Expandera en listrad.
Fäll ihop en listrad.
Öppna meny med åtgärder för en förskrivning.

Övriga symboler

Varningssymbol som visas med upplysningar.
Informationssymbol som visas med upplysningar.
Fäll ut huvudmenyn.
Logga ut.
Växla patient.
Återgå till föregående steg.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig lagras i Förskrivningskollen. E‑hälsomyndigheten använder uppgifterna för att

 • logga din åtkomst i Förskrivningskollen
 • verifiera din behörighet.

Vi loggar din åtkomst

Dina uppgifter loggas när du använder Förskrivningskollen, och slagningar visas för patienten i till exempel den digitala tjänsten Läkemedelskollen.

Vi verifierar din behörighet

Uppgifterna om dig används för att E‑hälsomyndigheten ska kunna verifiera din behörighet när du använder Förskrivningskollen. Vilka uppgifter som finns kan du hitta i din profil när du loggar in i Förskrivningskollen.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du har skyddad folkbokföring eller sekretessmarkerade personuppgifter i folkbokföringen, måste du själv avväga om du ska använda Förskrivningskollen.


Systemkrav

Använd en laptop eller en stationär dator med

 • mus eller pekplatta
 • tangentbord
 • skärm om minst 14 tum och 1920x1080px skärmupplösning.

Förskrivningskollen ska användas med uppdaterade och inbördes kompatibla versioner av någon av följande kombinationer av mjukvara:

 • Windows 10, Chrome och Freja eID
 • Windows 10, Edge och Freja eID.

Andra kombinationer av hård- och mjukvara kan fungera men rekommenderas inte.


Kända begränsningar

Följande funktionalitet saknas i Förskrivningskollen:

 • förnya, ändra och återinsätta läkemedelsförskrivningar
 • förskriva, avsluta, makulera, förnya, ändra och återinsätta handelsvaror
 • beslutstöd för exempelvis amning och fosterpåverkan, njurpåverkan och förskrivning till barn
 • rimlighetskontroll av dosering
 • rekommenderade läkemedel
 • förskrivningsmallar.

Följande information saknas i Förskrivningskollen:

 • allergier, överkänslighet eller annan uppmärksamhetsinformation
 • ordinationer, rekvisitionsläkemedel och andra journaluppgifter
 • underlag som kan användas vid delning av läkemedel.

Kontakta oss

Hör av dig till E-hälsomyndighetens kundtjänst om du har problem med Förskrivningskollen.

Ring: 0771-766 200

Mejla: registrator@ehalsomyndigheten.se

Adresser och fler kontaktvägar