Vaccinerade i tredjeland kan snart få vaccinationsbevis

Regeringen har beslutat att E-hälsomyndigheten ska få skriva ett avtal med Statens servicecenter som innebär att den som är folkbokförd i Sverige men har vaccinerats i tredje land kommer att få tillgång till ett vaccinationsbevis. Tjänsten väntas tas i bruk senast den 1 februari 2022.

Avtalet innebär att Statens servicecenter bland annat ska kontrollera vaccinationsdokumentation från tredjeland. Efter denna genomgång och vissa andra kontroller kan E-hälsomyndigheten utfärda ett svenskt covidbevis. I ett första steg gäller denna lösning för personer som är folkbokförda i Sverige och har en digital brevlåda.