Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd kan införas från 1 december

Folkhälsomyndigheten har lämnat en hemställan till regeringen om att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Tillägg 24 november: Regeringen har nu beslutat i enlighet med detta förslag - därmed träder det i kraft 1 december. Läs regeringens promemoria här.


E-hälsomyndigheten utfärdar sedan den 1 juli vaccinationsbevis för resor. Det är samma vaccinationsbevis som ska användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Så skaffar du vaccinationsbevis

Du som redan har ett vaccinationsbevis behöver inte göra något.

Om du inte har ett vaccinationsbevis och du har e-legitimation kan du enkelt skaffa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Om giltighetstiden på ditt vaccinationsbevis har gått ut så hämtar du ett nytt bevis på samma ställe.

Så skaffar du e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation kan du läsa mer här om hur du skaffar en:
Om e-legitimation

Den som saknar, eller inte kan använda e‑legitimation, måste nu tyvärr räkna med avsevärd väntetid för att få covidbevis. 

Frågor och svar om covidbevis

Vanliga frågor och svar om covidbevis

Läs också:

Folkhälsomyndighetens hemställan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd