Vaccinationsbevis börjar användas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Från den 1 december kan vaccinationsbevis användas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis i dessa sammanhang.

Hand som håller mobil med covidbevis
Från 1 december kan vaccinationsbevis användas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som äger rum inomhus, med fler än 100 deltagare.

Det enklaste och snabbaste sättet att få ett vaccinationsbevis är att logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se. Det tar bara ett par minuter.

Om du inte har en e-legitimation, läs mer om hur du skaffar en sådan här:
Om e-legitimation

Enkla instruktionsfilmer om hur du hämtar ett vaccinationsbevis

Så gör du för att hämta ett vaccinationsbevis via mobiltelefon.

Så gör du för att hämta ett vaccinationsbevis via dator.

Vad krävs för att en person ska anses vara vaccinerad och därmed få tillträde till ett evenemang?

För att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot sjukdomen covid-19 ska hen ha fått antingen:

1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca)

eller

2. en dos av Covid-19 Vaccine (Janssen).

Kommer jag kunna visa bevis på negativt test (så kallat testbevis) eller tillfrisknandebevis i stället för vaccinationsbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Nej, endast vaccinationsbevis kommer att godtas.

Varför kan inte testbevis eller tillfrisknandebevis användas vid evenemang?

Det beror på att syftet med åtgärden är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper.

Gäller vaccinationsbevis från andra EU-länder, vid evenemang?

Ja, vaccinationsbevis från andra EU-länder, samt övriga länder som är anslutna till EU:s digitala covidbevis, gäller. I skrivande stund gäller bevis från 51 länder.

Se hela listan här

Vad gäller vid arrangemang där vaccinationsbevis används?

Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Hur verifieras vaccinationsbevis vid evenemang?

När vaccinationsbevis kontrolleras vid evenemang så sker det med en app från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Vad gäller vid arrangemang där vaccinationsbevis inte används?

Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter