Så gör du om doser saknas i ditt covidbevis

Det kan finnas flera orsaker till att du inte ser båda dina doser. Så här ska du göra om någon dos saknas i ditt covidbevis.

 

När informationen om din vaccination visas i covidbeviset står det antingen:

  • ”Dos 1 av 2” eller
  • ”Dos 2 av 2”

Har du fått två vaccinationer och det står ”dos 2 av 2” är alltså allting som det ska.

Om detta inte stämmer:

1. Kontrollera att det har gått minst sju dagar sedan du vaccinerade dig.

2. Hämta ut ett nytt bevis om det har gått ett dygn sedan du senast gjorde det.

3. Rättningar i systemet sker hela tiden - vänta gärna någon dag till och försök igen, om du saknar doser i ditt covidbevis.

4. Om du prövat steget ovan och du ändå ser samma bevis kan du också pröva att använda en annan enhet - pröva på datorn om du förut prövade via telefonen eller vice versa. (Det gamla beviset kan ligga kvar på enheten.) 

5. Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (t ex Kivra, Digimail, e-Boks eller Min myndighetspost).

6. Har du följt alla stegen ovan och ditt covidbevis fortfarande är felaktigt och du ska ut och resa inom kort, så kan du mejla till vår kundtjänst. Covidbevis är enbart för resor, vänligen kontakta inte vår kundtjänst om du inte ska ut och resa inom kort.

Ovanstående punkter beskrivs i lite mer detalj i texten nedan.

Har det gått sju dagar sedan du fick ditt vaccin?

Ett vanligt skäl till att doser saknas i ditt covidbevis är att uppgifterna inte har hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret. Det är från Nationella vaccinationsregistret som uppgifterna hämtas till ditt covidbevis. 

Tänk på att det tar ett antal dagar (högst sju dagar) efter vaccineringen innan du kan hämta ut ditt vaccinationsbevis. Det beror på att den som har utfört vaccineringen ska hinna lägga in uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret. (Det räcker inte att din vaccination syns i journalsystemet.)

Så tänk på om det har hunnit gå sju dagar sedan du vaccinerade dig. Om inte, vänta tills det har gått minst sju dagar, innan du laddar ned ditt covidbevis

Prova att hämta ditt bevis igen

Några regioner har haft problem med överföringen av vaccinationsuppgifter till Nationella vaccinationsregistret. Flera fel ska nu vara rättade, men det kan ta några dagar innan uppgifterna syns i ditt covidbevis.

Om du hämtade ditt covidbevis under förra veckan, vänligen hämta ut ett nytt covidbevis idag.

Om uppgifterna fortfarande inte stämmer så ber vi dig att vänta ett dygn och prova igen.

Det är kostnadsfritt att hämta ut ditt covidbevis och du kan göra det hur många gånger du vill.

Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (t ex Kivra, Digimail, e-Boks eller Min myndighetspost). 

Behöver du ditt covidbevis i dag eller kan du vänta?

Om du inte ska resa idag, vänligen vänta några dagar med att hämta ditt covidbevis.

Hur gör jag om jag ska resa idag och båda doserna inte visas i covidbeviset?

Covidbeviset är ett inte ett krav för att resa inom EU – det ska underlätta vid resor för att visa att du är vaccinerad.

För att besöka vissa länder inom EU kan det räcka att ha blivit vaccinerad med en dos.

Det finns också två andra sätt att få ett covidbevis - du kan skaffa ett bevis på negativt covidtest eller ett bevis på tillfrisknande

Det är ditt ansvar att undersöka vad som gäller på ditt resmål, och de länder du passerar på vägen dit. Undersök vad som gäller på www.swedenabroad.se (öppnas i ny flik)

Vad gör jag om det ändå är fel?

Om det har gått mer än sju dagar och någon dos fortfarande saknas i covidbevis, så kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst via covidbevis@ehalsomyndigheten.se

Om något blivit fel vid registreringen av din vaccination kommer vi att vägleda dig i hur du kan få hjälp i din region.

Se också:

Frågor och svar om covidbevis