Så syns den tredje dosen i ditt vaccinationsbevis

Om du har vaccinerat dig med en tredje dos vaccin mot covid-19 så syns detta i ditt vaccinationsbevis.

Hand med mobil som har vaccinatinationsbevis.
Vaccinationsbevis visar att du är vaccinerad och underlättar vid resor till andra länder i Europa.

Folkhälsomyndigheten gick den 28 september ut med information om en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

I vaccinationsbeviset syns antalet doser som du har blivit vaccinerad med, samt datum för din senaste vaccination.

Om du har fått en dos vaccin så står det ”Dose 1 of 2/Dos 1 av 2”

Om du har fått två doser vaccin så står det ”Dose 2 of 2/Dos 2 av 2”

Om du har fått tre doser vaccin så står det ”Dose 3 of 3/Dos 3 av 3”

Observera att du bör vänta sju dagar efter din vaccination med att hämta ditt vaccinationsbevis, för att vaccinationen ska hinna rapporteras till Nationella vaccinationsregistret, varifrån E‑hälsomyndigheten hämtar uppgifter till vaccinationsbeviset.

Under rubriken Datum för senaste vaccination (på engelska: Date of vaccination, indicating the latest dose received) står datumet för din senaste vaccination. Till exempel: om din senaste vaccination är dos 2, står datumet för dos 2 där.

Här hittar du mer information om hur du läser ditt vaccinationsbevis:

Så läser du ditt vaccinationsbevis

Här hittar du fler frågor och svar om covidbevis:

Frågor och svar om covidbevis

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om vilka grupper som ska få en påfyllnadsdos:

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre