Vision e-hälsa 2025 diskuteras på regional e-hälsokonferens i Östergötland

Den 26 mars arrangeras en regional e-hälsokonferens i Östergötland som tar avstamp i Vision e-hälsa 2025 och dess strategi för 2020–2022. Värdar är Region Östergötland och kommuner med stöd från E-hälsomyndigheten.

E‑hälsokonferensen riktar sig till sig till regionens och kommunernas medarbetare, chefer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Socialminister Lena Hallengren inleder den digitala konferensen följd av E-hälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik.

Under dagen kommer man diskutera utifrån de fyra insatsområdena som finns i strategin för 2020–2022:

  • Individen som medskapare
  • Rätt kunskap och information
  • Trygg och säker informationshantering
  • Utveckling och digital transformation i samverkan.

Regeringsuppdrag

E‑hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stötta genomförandet av regionala e-hälsokonferenser under 2021. Förutom regionen och kommuner i Östergötland arrangerar även Region Jämtland Härjedalen tillsammans med kommunerna en e‑hälskonferens senare i vår.