Fler än tre miljoner covidbevis utfärdade

1 juli blev det möjligt att hämta covidbevis i form av vaccinationsbevis. Därefter har även testbevis (bevis på negativt covid-19-test) samt tillfrisknandebevis (bevis på ett tidigare positivt covid-19-test) lanserats.

Du kan hämta ditt vaccinationsbevis på Covidbevis.se
Du kan hämta ditt vaccinationsbevis på Covidbevis.se

Per 25 augusti ser antalen ut enligt nedan:

  • Antalet utfärdade vaccinationsbevis är 3 039 161
  • Antalet utfärdade testbevis är 16 151
  • Antalet utfärdade tillfrisknandebevis är 471

Covidbevis används vid resa inom Europa. Innan du skaffar dig ett covidbevis, ta gärna reda på vilka krav för inresa som gäller på ditt resmål. Läs mer på https://www.swedenabroad.se/

Vaccinationsbevis

Om du är vaccinerad kan du själv hämta vaccinationsbevis på www.covidbevis.se. Tänk på att det kan dröja upp till sju dagar innan din senaste dos finns registrerad. Om det saknas doser i ditt vaccinationsbevis efter sju dagar: Läs mer här om hur du gör.

Testbevis

Är du inte vaccinerad? Du kan få ett testbevis genom att testa dig för covid-19. Om svaret är negativt, så kan du få ett testbevis.

Kontakta en vårdgivare som är ansluten till tjänsten Covidbevis. Listan på vårdgivare finns här. Endast anslutna vårdgivare kan testa dig så att du får ett testbevis.

I skrivande stund finns 42 anslutna vårdgivare med mottagningar på 72 orter i Sverige. Nya vårdgivare tillkommer löpande.

Testbeviset är kostnadsfritt, precis som övriga covidbevis, men det kostar att göra själva testet hos vårdgivaren.

Tänk på att giltighetstiden för testet är kort, i regel bara 48-72 timmar. Ta reda på vilka krav som gäller för inresa på ditt resmål på https://www.swedenabroad.se/

Tillfrisknandebevis

Om du inte är vaccinerad och har haft covid-19 kan du i särskilda fall få ett tillfrisknandebevis.

Tillfrisknandebevis kräver att du har testat positivt för covid-19 och provtagningen måste ha gjorts av utbildad sjukvårdspersonal. Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande).

Egenprovtagning och självtest gäller inte, och inte heller antikroppstest.

Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat. Beviset gäller högst 180 dagar gammalt från dagen för ditt första positiva testresultat. Du måste ha fyllt 16 år.

Ta gärna reda på vilka krav som gäller för inresa på ditt resmål på https://www.swedenabroad.se/

Om du uppfyller villkoren kan du besöka webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region för att begära ett tillfrisknandebevis.

Mer information om covidbevis

https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

Frågor och svar om covidbevis

Fakta om EU-förordningen om digitala covidintyg

Förordningen om EU:s digitala covidintyg började tillämpas den 1 juli 2021. En infasningsperiod har gällt fram till och med 12 augusti, då EU-länderna har kunnat införa de tre olika bevisen.

Från den 13 augusti är det covidbevis med QR-kod från E-hälsomyndigheten som gäller, vid inresa till länder inom EU samt Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Den som saknar giltigt covidbevis kan fortfarande resa men kan behöva sitta i karantän.