E-hälsomyndigheten erbjuder information om Covidbevis till regioner, resebolag och andra intressenter

Regioner, vaccinatörer, myndigheter, organisationer och företag vill – och behöver – kommunicera om Covidbevis. På E hälsomyndighetens webbplats har vi samlat informationsmaterial och länkar för dem som kommunicerar om resor, vaccinationer och Covidbevis.

Information om Covidbevis behöver finnas i många olika kanaler där Sveriges invånarna tar del av viktig information. En rad intressenter och samarbetspartners är därför viktiga för att hjälpa till att sprida informationen.

I dagarna får regioner och vaccinatörer med flera intressenter informationsmaterial, såsom affischer, flygblad och webbtexter för att använda i sin kommunikation.

Materialet kan användas som det är med E-hälsomyndighetens och DIGG som avsändare. Det kan också arbetas in i andras kommunikation, till exempel som text på webbplatser.

Materialet finns här: Informationsmaterial om Covidbevis • E-hälsomyndigheten

Dessutom finns aktuella vanliga frågor och svar som uppdateras kontinuerligt på E-hälsomyndighetens webbplats.

Vid frågor om materialet, vänligen kontakta oss på e-postadressen kommunikation@ehalsomyndigheten.se.

Fakta om Covidbevis

Den 1 juli lanserar E-hälsomyndigheten, i samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), e-tjänsten Covidbevis. Med ett Covidbevis kan den som ska resa i Europa enkelt och säkert visa att man har blivit vaccinerad mot covid-19.

Läs mer:

Covidbevis underlättar resan